Дигитални изкуства 8-14 г.

Децата са вълшебни творци на новия свят. Те карат картините си да оживеят, превръщат се в дизайнери на мечтите си и се отдават свободно на творчество без ограничението на предишния опит и познание. Мисията ни на преподаватели е да запознаем нашите ученици с всички възможности на изкуството като инструмент за развиване на креативността, комуникацията и потенциалите като цяло. В курса ще наблегнем на съчетаването на класическото с дигитално рисуване за деца 8-14 г.

Цели на курса:

 • изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес;
 • синтез между класически и дигитални изобразителни средства;
 • експериментиране и развиване на творческите потенциали у всяко дете;
 • изграждане на цялостен поглед върху изкуството.

Етапи, през които ще преминем в курс по дигитално рисуване за деца 8-14 г.:

 • полагане на основите за изграждане на творческа мисъл;
 • преминаване през всички етапи при изграждане на произведение на изкуството – от поставяне на идея и послание, през скициране и визуализиране до реализиране на зададена тема;
 • експериментиране, смесване на стилове и техники;
 • изграждане на изобразителна форма;
 • цветознание, изследване на въздействието на цветовете и тяхното приложение;
 • композиция;
 • изучаване на видове художествени професии и спецификите им;
 • събиране на материал за портфолио работно и годишно;
 • конферанс, вътрешна изложба;
 • участие в годишно представление.

Какви знания и умения ще придобият децата ви:

 • запознаване с основните принципи в рисуването, стилове и направления в изкуството;
 • работа с класически похвати за рисуване и последваща обработка чрез компютърни програми;
 • създаване на дигитални изображения;
 • двуизмерно и триизмерно изграждане чрез класически средства и дигитален софтуер;
 • развиване на нестандартно творческо мислене;
 • наблюдателност и способност за визуализация;
 • професионални проекти в областта на графичния дизайн, илюстрацията, анимацията и декоративната живопис;
 • открита комуникация и анализиране на художествените произведения;
 • представяне на идеите си пред аудитория;
 • обхващане на цялостния процес – изготвяне на портфолио.

Снимки от завършването на учебната 2016-2017 г. може да видите в галерията ни.

Основни теми:

1. Въведение в изобразителното изкуство.

 • Цветознание
 • Конструктивно изграждане
 • Композиция
 • Перспектива

2. Съвременни художествени професии

 • Поставяне на идея и послание
 • Уроци за придобиване на компетенции, свързани с творчески професии

3. Разработване на дизайнерски проекти.

 • Нестандартни цветови комбинации
 • Съвременни изображения - артистично пресъздаване на тема

4. Компютърна грамотност

5. Дигитални картини

 • Съвременен прочит на традиционни жанрове в изящните изкуства
 • Съвременни похвати, смесване на стилове и техники
 • Насърчаване към експериментиране

6. Съвременни изображения

 • Рисуване по въображение
 • Експериментиране с различни техники и материали за придобиване на творческо изразяване
 • Атрактивно представяне на темата

7. „Малки художници с ГОЛЕМИ картини“

 • Реализиране на професионална картина по определен стил

8. Програмиране

 • Сценарии и режисура на сюжет
 • Програмиране на алгоритъм за движение
 • Озвучаване

9. Портфолио

Основни теми:

1. Декоративни картини с наслояване на образи:

   • Баланс на композицията
   • Нестандартни гледни точки
   • Декоративни акценти

2. Изграждане на сложни обеми:

   • Дигитална живопис
   • Повърхности
   • Взаимодействие на предмети

3. Флора и фауна:

   • Графика и живопис
   • Дигитално рисуване
   • Пресъздаване на характер

4. Човешка фигура и портрет:

   • Графика и живопис
   • Скици и етюд

5. Хумор и трансформация:

   • Изграждане на образ
   • Трансформация на обект
   • Шарж

6. Обект в пространството:

   • Видове перспектива
   • Детайлите в произведенията
   • Близки и далечни предмети

7. Работа по проект – създаване на сюжет за комикс:

   • Програмиране
   • Типаж

8. Работа по проект – дизайн на корица на книга/комикс:

   • Типография
   • Колаж

9. Портфолио

Дигитални изкуства 8-14 г.

Учебна година 2017 - 2018
Начало: 1 октомври
Край: 27 май

Официално завършване: 27 май

График:
Седмичен курс:
понеделник - сряда 18:30-20:00 ч.

Неделен курс: неделя 10:00-13:00 ч.
Оставащи свободни места - 2

Неделен курс: неделя 13:30-16:30 ч.
Оставащи свободни места - 1

Учебните занятия са съобразени с официалния график на МОН.

 

Всички материали са осигурени.

За повече информация: 0888 456 763

Стипендиантска програма TechARTnology - виж повече

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

stefaniya-krumova fon

Стефания Крумова

Цена

910 лв.

Цена/2 вноски

2 x 480 лв.

Цена/4 вноски

1 x 320 лв.
3 x 230 лв.

Дигитални изкуства