Фотография 8-14 г.

Курс по фотография за деца 8-14 г.

В курса по фотография за деца се учим да опознаваме себе си и околния свят с помощта на изкуството. Обогатяваме светоусещането си, откриваме различни гледни точки и анализираме техните преимущества. Увлечени в творческия процес, чрез фотографията децата естествено ще усвоят цялостен начин на мислене. Ще прилагат креативността си, ще станат по организирани и ще бъдат по-толерантни, както в процеса на работа, така и в ежедневието си.

Цели:

 • усвояване на основни фотографски похвати;
 • развиване на творческото мислене и начини за неговото приложение;
 • насърчаване изграждането на собствена гледна точка и разбиране на чуждата;
 • практическо възприемане на позитивите от съвместната работа.

Етапи, през които ще преминем в курса по фотография за деца:

 • запознаване с основни фотографски понятия – бленда, скорост, ИСО, бял баланс;
 • представяне на жанрове във фотографията (портрет, пейзаж, репортаж, архитектура, натюрморт);
 • усвояване на основните правила при изграждане на композицията и работа със светлина, форма, цвят, гледна точка, перспектива и тн.;
 • запознаване с важни факти от историята на фотографията, както и с творчеството на видни фотографи;
 • анализ и дискусии по фотографски творби с цел по-дълбоко разбиране на идея, смисъл, послание, цел, емоция;
 • задачи за придобиване на прецизност в момент на заснемане;
 • практическо усвояване – работа по проект;
 • съвременни похвати за обработка и представяне;
 • развитие на социална комуникация и работа в група;
 • финал на всяка тема – разработване и представяне на презентация пред аудитория.

Какви знания и умения ще придобият децата:

 • придобиване на професионални умения в областта на фотографията;
 • запознаване с основните характеристики на художествената и приложната фотография – цел и област на приложение;
 • развиване на важни качества като организираност и отговорност;
 • влизане в дълбочина по дадена тема с цел насърчаване на систематичен и организиран начин на мислене;
 • развиване на креативност и естетически усет, основополагащи за създаването на професионална и въздействаща фотографска творба;
 • осъзнаване преимуществата на екипната работа и толерантността и утвърждаване ролята им в процеса на себепознаване и творческа реализация.

Материали и средства:
Предоставя се студийно осветление за заснемане.
Работи се със собствен цифров фотоапарат, по възможност да има и ръчни настройки.

Статия относно Курс по Фотография за деца можете да видите тук.

Снимки от завършването на учебната 2016-2017 г. може да видите в галерията ни.

1. Въведение във фотографията

 • история
 • camera obscura
 • жанрове
 • фотография и кино
 • композиция

2. Термини и значение

 • светлина и експозиция
 • бленда, скорост, ISO
 • дълбочина на рязкост – ефект
 • бял баланс
 • фото и кино обективи
 • настройки и приложение

3. Композиция – основни правила

 • планове, силни точки, мащаб
 • водещи линии – разполагане на смислово важните елементи в кадъра
 • ракурс
 • перспектива
 • светлината като изразно средство
 • нисък и висок ключ;

4. Запознаване с жанровете във фотографията

 • портрет, работа в студио, видове портрети
 • предметна фотография (продуктова)
 • макро фотография
 • спорт, бързо движещи се обекти
 • пейзаж – природен, градска среда
 • архитектура – основни правила при заснемане, интериор и екстериор
 • фоторазказ – журналистически и постановъчен метод

5. Използване на теорията за цветовете

 • форма, значение и същност
 • осветление
 • управляване на емоцията у зрителя
 • черно-бяла фотография
 • светлосенки, детайли
 • съпоставка на цветен и черно-бял портрет

6. Образи и думи. Озаглавяване на фотографските творби.

 • идеята зад отделната фотография
 • посланието към публиката
 • цели и методи
 • стокова фотография и снимане с цел маркетинг.
Фотография 8-14 г.

Учебна година 2017 - 2018
График 

Начало: 8 октомври
Край: 27 май
Неделя от 11:00 до 13:00 ч. и събота от 10:00 до 12:00 ч.(само някои занятия през втория семестър)
Оставащи свободни места - 3

Учебните занятия, както и неучебните дни са съобразени с официалния график на МОН.

За повече информация: 0887 972860

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена

540 лв.

Цена/2 вноски

2х285 лв.

Цена/4 вноски

1х210 лв.
3х130 лв.