Fusionart

Курс по рисуване – Fusionart

Fusionart възниква като движение в изкуството, целящо да бъде катализатор за обединяване на култури и стилове и да създава среда, която подхранва и подканя към творческа изява чрез сърцето.
Днес Fusionart е много повече от просто движение в изкуството: това е движение в изкуството да се живее. Fusionart е израз на душата, на самия живот, на потока.

Какво представлява курсът по Fusionart на Fusion Academy?

Fusion Academy има за цел да реализира синтез на работа чрез чувствата и работа чрез ума, посредством използване на разнообразни изразни средства.

Цели и задачи на курса:

 • запознаване и овладяванe на творческия процес чрез средствата на изобразителното изкуство;
 • запознаване и работа с универсалните закони за изграждане на форма и сакралната геометрия;
 • обогатяване на творческите качества на всеки курсист;
 • разкриване и утвърждаване на позитивите от груповото творчество;
 • опознаване качествата на цветовете и прилагането им с цел желано въздействие на картината;
 • развитие на абстрактното мислене;
 • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

Обучението е подходящо за хора от всякакви възрасти, всякакви убеждения и опит. Не са нужни предварителни умения в областта на живописта или графиката, важно е единствено желание и интерес към творческия процес.

Сега е най-подходящият момент да направите съзнателен избор за реализация на креативността чрез изкуство.

Всеки участник получава сертификат за завършен курс по рисуване – Fusionart.

Занятия 1 и 2:  „Геометрия и живопис“
Построяване на форма. Въведение в композицията и сакралната геометрия.

Смесена техника.

Занятия 3 и 4 : „Отваряне на възможности.“
Изграждане на сложни форми.

Акрилни бои.

Занятия 5 и 6: „Нова гледна точка“
Смесена техника.

Занятия 7 и 8: „Спонтанност и планиране“
Пространство на варианти.

Акрилни бои +

Занятия 9 и 10: „История и промяна“1
Какво можем да научим от миналото.

Смесена техника.

Занятия 11 и 12: „История и промяна“2
Смесена техника.

Занятия 13 и 14: „Ами ако ...“

Скулптора и живопис.

Занятия 15 и 16: „Играта“

Колаж и микс медия.


Fusionart17-18

Раздел 1

Основни принципи на абстрактното изкуство. Геометрия и въображение.

 • Принципи при изграждане на форма.
 • Композиция. Пропорции и съотношения при изграждане на картината.
 • Упражнения за концентрация и визуализация.

Раздел 2

Цветознание.

 • Качества на цветовете.
 • Нюансиране, градации и цветови съчетания.
 • Комуникация между форма и цвят.

Раздел 3

Насърчаване на експериментирането с формата и различните материали. Разширяване на възприятията.

 • Използване на въздушна перспектива и перспективни съкращения.
 • Изграждане на пространство.
Fusionart

График

Начало: 15 октомври 2017 г.

Край: 13 май 2018 г.

Занятията се провеждат два пъти в месеца, в две поредни недели  - от 10:30 до 14:30 ч.

Всички материали са осигурени.

За повече информация: 0887 972 860

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

hristina-geraskova fon

Христина Гераскова

Цена/1 вноска

990 лв.

Цена/2 вноски

2 х 525

Цена/4 вноски

1 x 380 лв.
3 x 240 лв.