Графика

Да рисуваш графика е като да построиш основите на една къща. След това можеш свободно да работиш с форма и пространство и да усещаш взаимодействието между светлината и материята.

Цели на курса:

 • овладяване богатството и изразните възможности на графичното изобразяване;
 • развиване на творчески усет и индивидуална художествена изразителност.

Етапи, през които ще преминем:

 • полагане на основите за изграждане на творческа мисъл;
 • преминаване през етапа на скициране;
 • рисуване от натура и по въображение;
 • интерпретиране на постановки в определен стил от изкуството;
 • събиране на материали за портфолио;
 • вътрешен конферанс и изложба.

Какви знания и умения ще придобием:

 • композиране на рисувателното пространство;
 • съобразяване с пропорциите и съотношенията при построяване на форма;
 • създаване на триизмерен образ чрез перспектива и светлосянка;
 • умение за превръщане на реалните цветове в стойности и степенуването им по светлосила;
 • създаване на материалност на изобразяваните обекти чрез различни щрихи, растери и фактури;
 • овладяване на основните изразни средства в графиката: линията, щрихът, петното;
 • запознаване и усвояване на графичните техники и материали;
 • детайлност и прецизност на изпълнението;
 • развитие на наблюдателността и пространственото мислене;
 • овладяване на връзките и взаимоотношенията между изобразяваните елементи с цел единство и хармония на картината.

Не е необходим предварителен опит в рисуването и работата с графични техники и материали.

Всеки участник получава сертификат за завършен курс по рисуване – Графика.

 

 

Графит и молив - подходящо средство за конструктивно изграждане на форма, от скициране и упражнения за придобиване на опитност при рисуването до цялостно изграждане на картина. Чрез него се усвояват знания за тониране, щрих и комбинирането им.

Въглен - позволява цялостно разработване на картинното поле. Дава възможност за разработване на обеми, тонални контрасти и създаване на обобщеност.

Сух пастел - работа със сух пастел върху цветен картон.

Монотипия и комбинирането и с други графични материали – подходяща за разработване на фон и изграждане на позитивно и негативно пространство в картината. Техника за изграждане на артистични авторски картини.

Богатството на туша - подходящ за линеарно изграждане с четка, щрихи с перо, акварелни петна и комбинацията между тях. Дава възможност за детайлно изграждане на картина.

Колаж - подходяща техника за изследване на композиционен баланс и баланс на тонални контрасти. Артистично изграждане на картина в декоративен стил.

Линогравюра - дава възможност за тиражиране, експериментиране и смесване на видове техники и материали. Свободно използване на линия и щрих.

Суха игла - цялостно изграждане чрез щрих и детайлизиране. Дава възможност за тиражиране, експериментиране и смесване на техники и материали. Класическа техника за професионална графика.

Раздел 1 - първи семестър

Основни принципи в художественото изкуство. Изобразяване на одушевени и неодушевени предмети. Запознаване и експериментиране с графичните изразни средства.

Основни теми:

 1. Построяване на форма. Рисуване на обект от натура.
  • Конструктивно изграждане на форма. Придаване на визуален характер на предмет.
  • Тонално изграждане. Светлина и сянка. Придаване на обем.
  • Въведение в общите особености и спецификата на графичните техники и предназначението им.
  • Упражнения, насърчаващи експериментирането.
 2. Изграждане на сложни форми. Композиция. Рисуване от натура.
  • Артистично пресъздаване на обект. Декоративни графични техники. Баланс на петна и тонален контраст.
  • Изграждане на композиция. Взаимодействие на обектите помежду им и със средата, в която са поставени.
  • Изграждане на обем чрез светлосянка.
  • Експериментиране с различни техники и материали за придобиване на творческо изразяване.
 3. Рисуване от натура. Класически подход.
  • Детайлно разработване на сложна композиция.
  • Основи на перспективата. Упражнения.
  • Светлосянка. Щрих.

Раздел 2 - втори семестър

Навлизане в дълбочина в творческия процес и разширяване на художествения спектър. Изобразяване на по-сложни образи и сюжети. Представяне на възможности за реализиране на артистични графични произведения на изкуството. Комбиниране на техники.

Основни теми:

 1. Изграждане на пространство. Перспектива. Видове.
  • Линейна и въздушна перспектива. Особености. Задачи и упражнения за пресъздаване на дълбочина.
  • Многопланово изграждане. Усвояване на въздушната перспектива чрез нюансите на сивото.
  • Перспективни съкращения. Линейна перспектива.
  • Задачи, развиващи собствен стил и начин на работа.
 2. Пресъздаване на душевността.
  • Скици и ескизи с различни графични материали.
  • Стилизация, деформация и декоративно изграждане.
  • Умело съчетание на материали. Смесени техники.

Втори семестър завършва с изготвяне на портфолио, вътрешен конферанс и изложба.

Графика

График за 2017-2018 г.

Начало: 28 октомври;
Провежда се събота от 14:30 ч. до 17:30 ч.

Всички материали са осигурени.

За повече информация: 0885 556 106

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

fusion_academy_cveta_sait2

Цвета Петрова

Цена/1 вноска

740 лв.

Цена/2 вноски

2 x 390 лв.

Цена/4 вноски

1 x 280 лв.
3 x 180 лв.

Изящни