Рисуване 5-7 г./8-10 г. – съботен

Всяко дете притежава таланти. Работата на педагога в курс по рисуване за деца 5-10 г. е да вдъхновява, да подкрепя и да създава пространство, в което да се проявят креативността и способностите за комуникация.

Цели на курс по рисуване за деца 5-10 г.:

 • запознаване и овладяване на творческия процес чрез средствата на изобразителното изкуство;
 • разкриване и обогатяване качествата на всяко дете;
 • придобиване и утвърждаване на умения за работа в група и реализиране на позитивите от груповото творчество;
 • умения за прилагане на всичко научено чрез изкуството в живота.

Какви умения дава на детето работата с изобразително изкуство:

 • развитие на въображението и естетическото чувство;
 • умения за балансиране и композиране на рисувателното пространство;
 • съобразяване пропорциите и съотношенията при построяване на форма;
 • първи умения за наблюдение, визуализация и работа с триизмерен образ;
 • опознаване качествата на цветовете и прилагането им в рисуването и в живота;
 • развитие на образно мислене;
 • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

Материали и средства
Акварел, темпера, акрилни, маслени бои, пастели, цветни моливи и флумастери, графични материали.

Статия относно курс по рисуване за деца 5-10 г. можете да видите тук.

Снимки от завършването на учебната 2016-2017 г. може да видите в галерията ни.

Програмата на двете възрастови групи се състои от четири раздела. Съдържанието на всеки раздел надгражда предишните. Целта е в процеса на обучение, чрез усвояване на изобразителните техники, децата да напредват все по-леко в творческия процес.

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РИСУВАНЕ ЗА ДЕЦА ОТ 5 ДО 7 Г.

Учебна 2017 - 2018 г.

1. Формиране на базови навици обезпечаващи тренирането на възприятията за овладяване на способността за изразяване с помощта на рисуването.

 • Основи на композиционното изграждане. Работа с основните формоизграждащи елементи;
 • Формиране на навици за възприемане на съотношенията. Композиция и цвят.

2. Въведение в науката за цветовете. Цветни гами.

3. Основи на изграждането на структура и образ. Начало на работата по групов проект. Формиране на умения за обсъждане по тема и представяне на идея – участие в конферанс.

4. Създаване на история. Завършване на портфолиoто.

 

Учебна 2018 - 2019 г.

1. Въведение в темите, линия, форми и текстури.

2. Запознаване с жанровете в изобразителното изкуство.

3. Пътуване с машина на времето: история на изкуството.

4. Създаване на история. Завършване на портфолиoто.

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РИСУВАНЕ ЗА ДЕЦА ОТ 8 ДО 10 Г.

Учебна 2017 - 2018 г.

1. Затвърждаване знанията по цветознание.

2. Портрет. Фигурална и нефигурална композиция.

3. Картини по стил от история на изкуството.

4. Създаване на история. Завършване на портфолиoто.

 

Учебна 2018 - 2019 г.

1. Построяване на сложна форма

 • Природни форми;
 • Тонално изграждане - светлина и сянка;
 • Графика и живопис

2. Портрет и човешка фигура.

 • Изобразяване на човешки характер;
 • Състояние на духа и мимики;
 • Пропорции на човешката фигура, основни пози.

3. Съпоставки и осмисляне на стиловете в изящните изкуства. Комбиниране на видове изкуства – рисуване, фотография и дигитална обработка

4. Декоративни картини

5. Портфолио.

Защо използваме приказки в уроците
Приказките предлагат богат репертоар от характери и съдби, сред които детето намира белези на действителността, която още не познава, на бъдещето, за което не знае да мисли.

В структурата на приказката детето наблюдава структурата на собственото си въображение и в същото време я изработва, като построява необходимото средство за опознаване и овладяване на действителността.

Използваме основно нови, съвременни приказки и приказки, съчинени от нас.
Защото класическите приказки отразяват най-вече архаични, отживели образци на културата, контрастиращи със социалната и технологичната действителност, която детето ще среща, докато расте.

Включваме в обучението богат набор от игри, както и самото рисуване се провежда повече под формата на игра.
„Защото играта служи на детето да отразява действителността, да опознава себе си, да си мери силите. Например да се пребори със страха.“ Джани Родари

Съвместно учене и сътрудничество
Стимулираме децата да си помагат в рисуването. По този начин те най-добре учат едно от друго и рисуването става споделено действие, което стимулира творческото мислене.

Учене чрез опит и откривателство
Даваме възможност на децата да изпробват и да комбинират различни техники и материали.

Екипна работа
В процеса на споделяне се раждат най-добрите идеи. Общуването и съвместната реализация на обща картина създават чудесен опит и подготвят децата да посрещат предизвикателствата при комуникация в бъдеще.

Рисуване 5-7 г./8-10 г. – съботен

Учебна година 2017 - 2018
Начало: 07 октомври
Край: 26 май

Официално завършване: 27 май

График:
НОВА ГРУПА:
 събота - 12:00 до 13:30 ч. /старт 13 януари/

Група 5-7 г: събота - 10:00 до 11:30
Група 8-10 г: събота - 10:00 до 11:30
Група 8-10 г: събота - 12:00 до 13:30

Графика за седмичния курс вижте тук

Учебните занятия са съобразени с официалните ученически ваканции определени от МОН.

Всички материали са осигурени.

За повече информация: 0887 972 860

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy

Преподавател:

hristina-geraskova fon

Христина Гераскова

Цена/1 вноска

370 лв.

Цена/2 вноски

2 x 195 лв.

Цена/4 вноски

1 x 140 лв.
3 x 90 лв.