Рисуване на стъкло

Уъркшоп по рисуване на стъкло, състоящ се от 7 модулa – игра на светлината и цветовете, на прозрачността и плътността, създаващa хармонични и въздействащи картини.

Цели на уъркшопа по рисуване на стъкло:

 • развиване на творческите способности на всеки курсист;
 • създаване на 7 уникални произведения върху стъкло.

Какви знания и умения ще придобием:

 • запознаване и овладяване на изразните средства в декоративната живопис;
 • овладяване на материалите и техниките за рисуване върху стъкло;
 • опознаване качествата на цветовете и прилагането им с цел желано въздействие;
 • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

Не е нужен предварителен опит в областта на живописта и рисуването върху стъкло. Всички необходими знания и умения ще придобиете по време на уъркшопа.

Материали и средства
Бои за рисуване върху стъкло и специални контури за постигане на ефекти.

risuvane na styklo - workshop - kurs - fusion academy (4)Fusion_Academy_siteFusion_Academy_staklopis_site (4)

Модул 1

 • Рисуване на фрагмент.
 • Абстракция. Стилизирана форма.
 • Рисуване с контури и витражни бои.
 • Комбиниране на цветове.

Модул 2

 • Рисуване върху огледало.
 • Флорални елементи и абстрактни десени.
 • Ефектни контури и ефектни бои.

Модул 3

 • Декоративен пейзаж.
 • Рисуване с контури, витражни и ефектни бои.
 • Планове в картината.
 • Степенуване на цветовете и цветни преливки.

Модул 4

 • Рисуване върху обемен стъклен съд.
 • Геометрични мотиви.

Модул 5

 • Рисуване на сюжетна картина.
 • Комбинация от витражни и плътни бои.
 • Постигане на детайлност в изображението.

Модул 6

 • Рисуване на стъклена чаша за специален повод.
 • Смесена техника.

Модул 7

 • Рисуване на триизмерна картина.
 • Работа с различни по структура материали.
 • Комбинация от бои за стъкло, мозайка, мъниста и контури.
 • Работа в няколко равнини.
Рисуване на стъкло

График:
Уъркшопът се състои от 7 модула.

27.01.2018 г. - Модул 1 , 14:30 - 17:30 ч.

Цена за 1, 3, 5 и 7 модул: по 110 лв. на модул
Цена за 2, 4 и 6 модул: по 85 лв. на модул
Цена при заплащане на 7-те модула: 630 лв.

За повече информация: 0885 556 106

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

fusion_academy_cveta_sait2

Цвета Петрова

Цена/курс

630 лв.