Рисуване на стъкло

Курс по рисуване на стъкло, състоящ се от 5 модула с по 2 уъркшопа с надграждане – игра на светлината и цветовете, на прозрачността и плътността, създаващa хармонични и въздействащи картини.

Цели на курс по рисуване на стъкло:

 • развиване на творческите способности на всеки курсист;
 • създаване на 5 уникални произведения върху стъкло.

Какви знания и умения ще придобием:

 • запознаване и овладяване на изразните средства в декоративната живопис;
 • овладяване на материалите и техниките за рисуване върху стъкло;
 • опознаване качествата на цветовете и прилагането им с цел желано въздействие;
 • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

Не е нужен предварителен опит в областта на живописта и рисуването върху стъкло. Всички необходими знания и умения ще придобиете по време на уъркшопа.

Материали и средства
Бои за рисуване върху стъкло и специални контури за постигане на ефекти.

risuvane na styklo - workshop - kurs - fusion academy (4)Fusion_Academy_siteFusion_Academy_staklopis_site (4)

Модул 1

 • Рисуване на фрагмент.
 • Абстракция. Стилизирана форма.
 • Рисуване с контури и витражни бои.
 • Комбиниране на цветове.

Модул 2

 • Рисуване на рамка за снимка.
 • Флорални елементи и абстрактни десени.
 • Ефектни контури и ефектни бои.

Модул 3

 • Декоративен пейзаж.
 • Рисуване с контури, витражни и ефектни бои.
 • Планове в картината.
 • Степенуване на цветовете и цветни преливки.

Модул 4

 • Рисуване върху обемен стъклен съд.
 • Геометрични мотиви.

Модул 5

 • Рисуване на сюжетна картина.
 • Комбинация от витражни и плътни бои.
 • Постигане на детайлност в изображението.
Рисуване на стъкло

График:
Уъркшопът се състои от 5 модула.

Модул 1: 11 март /събота/, 14:00 - 17:00 ч.

*Точни дати се определят според желаещите за курса.

Цена за 1, 3 и 5 модул: по 110 лв. на модул
Цена за 2 и 4 модул: по 85 лв. на модул
Цена при заплащане на 5-те модула: 480 лв.

За повече информация: 0885 556 106

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

ivana-spirova-fon

Ивана Спирова

Цена/курс

480 лв.