Съвременен танц 6-9 г./10-13 г.

*НОВА ГРУПА 6-9 г: понеденлник и сряда – 18:00-19:30 ч. Начало: 18 окт 

“Да танцуваш, значи да надхвърлиш себе си. Да бъдеш по-голям, по-красив, по-силен.” – Агнес Де Майл

Съвременният танц е отношението към света и ситуацията в него, тук и сега. Той е синтез от техники, стилове и практики, чрез които достига ефирност, свобода и удоволствие. Съвременният танц придава значимост на движенческите форми, което е и целта на този курс.

Цели на курса Съвременен танц:

 • Правилна позиция на тялото при извършване на ежедневни действия (тичане, ходене, скачане);
 • Изучаване и овладяване на езика на тялото;
 • Откритие и усвояване на основните принципи на творческия процес;
 • Придобиване и утвърждаване на умения за работа в група и реализиране на позитивите от груповото творчество;
 • Овладяване на съвременни танцови техники.

Какви знания и умения ще придобият децата в танцовата школа:

 • Разкриване и обогатяване на сетивата и възприятията; Наблюдателност. Внимание и концентрация.
 • Култура и поведение на тялото;
 • Двигателни умения – координация, рефлективност, адаптация в пространството, ритъм,
  дишане, изразителност;
 • Усвояване на терминологията и правилно боравене с езика на танца;
 • Развиване на умения за комуникация и работа в група.

Статия относно курс по Съвременен танц за деца можете да видите тук.

Част от пиесите, които децата от Театралната школа и курсовете по Съвременен танц и Класически балет представиха на завършването на учебната 2016-2017 г. “Квакащата пощенска кутия”е разработена по приказката на Доналд Бисет, а авторската пиеса “Роболандия” е измислена от децата, които сами разработиха сюжета и своите герои.

 

Част от спектакъла “Избери страна” на децата от Театралната школа и Съвременен танц 2015-2016 г.

 

Програмата е разработена така, че степента на навлизане в материала и сложността на задачите е съобразена с възрастта и нивото (начинаещи, напреднали) на участниците.

Учебна програма 6-9 г.:

1. Загряване и разтягане на тялото

 •  Упражнения на базата на йога

2. Екзерсис (развиване на физически качества и умения);

 • Джаз;
 •  Хип-хоп;
 •  Contemporary dance.

3. Изграждане на сценичен образ - как тялото говори, пресъздава емоции, изобразява картини, задава ритъм и създава музика.

 •  Импровизационни методи;

4. Изграждане на художествени представления от самите курсисти.

Учебна програма 10-13 г.:

1. Загряване и разтягане на тялото;
2. Екзерсис:

 • Греъм техника
 • Релийз техника

3. Научаване, разбиране и интерпретиране на хореографски текст в определен стил:

 • Джаз танц;
 • Хип-хоп;
 • Contemporary dance

4. Изграждане на сценичен образ - как тялото говори, пресъздава емоции, изобразява картини, задава ритъм и създава музика:

 • Импровизация;
 • Изучаване на танц - театър по метода на Пина Бауш;

5. Изграждане на художествени представления;
6. Запознаване с историята танца; дискусии и анализ върху разглежданите теми; мини-проекти развиващи собствената гледна точка и изразните средства на децата.

1. Греъм техника: Набор от движения сформирали цял един език. Създаден от пионерката - танцьорка, педагог и хореограф Марта Греъм (1894-1991). Заражда се началото на 20-те години на миналия век. Съсредоточена върху движението на тазобедрена, коремна област и издължаване на гръбнака.

Базирана на няколко основни принципа:

 • Координация между дишане и движение;
 • Фокусиране върху центъра на тялото (баланс);
 • Връзка с пода (падане, ставане);
 • Дишане-контрект (съкращаване ) и релийз (освобождаване).

„Моята техника е опит да подготвя тялото чрез формални и надлични средства, да се превърне в инструмент на изпълнителя, силен, изкусен, напълно осъзнат, свободен, така както само дисциплината може да го направи.“

2. Релийз техника: Една от най-разпространените съвременни танцови техники от втората половина на 20 век, която налага своето господство, особено в последните 30 години. Релийз не е просто техника или определена система, а по-скоро начин на мислене и отношение към движението и собственото ни тяло. В своята основа релийз техниката представлява комбинация от различни вече съществуващи танцови техники и физически практики.
Основно качество на релийз танцьора е, че той притежава мислещо тяло, комплексна координация и висока издръжливост.

Съсредоточава се върху:

 • Изграждане на динамична връзка между разум и тяло;
 • Правилна постройка на тялото - чрез динамично опознаване на анатомия на тялото по време на движение;
 • Какво се случва с тялото когато е в покой и в движение?
 • Как функционират ставите и мускулите?
 • Как тялото се организира върху основната си ос-гръбнака?
 • Гравитация и инерция - овладяване чрез използване тежестта на тялото.

3. Импровизция: В началото на 20-ти век Айседора Дънкан дава тласък за създаване и изграждане на методологията на танц-импровизацията. Тя включва различни похвати произлизащи от различни гледни точки. Чрез различни задачи развива способността да създаваш, възпроизвеждаш, имитираш и запомняш движения. Обогатява въображението спрямо възможностите на танцуващото тяло, отваря свободата на мисълта към движението отвъд познатите технически методи.

Стимулира:

 • Усет за партньорство;
 • Изобретателност;
 • Представи за пространство;
 • Ритъм;
 • Форма;
 • Композиционни умения;
 • Рефлективност.

3.1. Групова – развива уменията на танцьора в група: партньорство, развиване на формалното мислене в група, взаимна зависимост и синхрон. Системата включва постепенно усложняващи се задачи.
3.2. Контактна - принадлежи към груповата импровизация, развива изключително усещането за физически контакт и зависимост на тялото от партньора. Включва упражнения за доверие.
3.3. Солова – изправя танцьора пред възможностите на собственото му тяло. Има за цел да разшири възможностите в техническо отношение, въображението и смисловите му възприятия. Целта е да се създаде соло или солов танц.

4. Танц-театър:

Пина Бауш (1940-2009). Преминавайки през американските и европейски традиции извежда ново естетическо ниво и създава жанра „танцов театър“. Тя прави своите нововъведения в танца през 70-те години на 20-ти век, когато той вече е „извървял“ значителен път в развитието си. Специфичното и новаторско при Пина е, че приема тялото за „знаещо“ и заслужава да бъде освободено. Работи с естествените движения и реакции на тялото. Изгражда нейната методология на работа „Въпрос и отговор“ като задава въпроси от които следва изиграване на настроение или желание. Отговорите ползва за изграждане на колаж.

5. Джаз танц:

Исторически факти сочат, че джазът е наследство от африканските заселници населяващи Северна и Латинска Америка. Тази техника се оформя през 1896 г. – 1898 г. Джазът комуникира на разбираем език с публиката и много скоро в началото на ХХ в. завладява Европа със своята емоционалност и дълбочина на въздействие.

Стимулира и развива:

 • Изолации на тялото;
 • Овладяване на отделни части на тялото;
 • Координация на движението;
 • Самоконтрол на тялото;
 • Баланс и хармония на движение ;
 • Колапс – рязко и бързо съкращаване на тялото.
Съвременен танц 6-9 г./10-13 г.

Учебна 2017-2018 г.
Начало: 1 октомври
Край: 31 май

Официално завършване: 27 май

График и цени:

НОВА ГРУПА 6-9 г: понеденлник и сряда - 18:00-19:30 ч. Начало: 18 окт
Една вноска: 690 лв; На 2 вноски: 2х365 лв; На 4 вноски: 1x230 лв. и 3x180 лв.

Група 6-9 г: неделя - 10:30 - 13:00 ч.
Една вноска: 640 лв; На 2 вноски: 2х335 лв; На 4 вноски: 1x190 лв. и 3x170 лв.

Група 10-13 г. Напреднали:
вторник/четвъртък - 18:00-19:30 ч. 
Една вноска: 810 лв; На 2 вноски: 2х425 лв; На 4 вноски: 1x270 лв. и 3x210 лв.

Група 10-13 г. Начинаещи:
събота и неделя - 14:00-15:30 ч.
Една вноска: 720 лв; На 2 вноски: 2х380 лв; На 4 вноски: 1x230 лв. и 3x190 лв.

Учебните занятия са съобразени с ученическите ваканции определени от МОН.

За повече информация: 0883 386 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

Aleksandra Mancheva kurs savremenen tanc

Александра Манчева

Цена курс 6-9 г. Неделя

640 лв.

Цена курс 6-9 г. Пон/сряда

690 лв.

Цена курс 10-13 г. Начинаещи

720 лв.

Цена курс 10-13 г. Напреднали

810 лв.