Театрална школа 6-9 г./10-13 г.

Театрална школа за деца – “Театърът е толкова безкрайно очарователен, защото е толкова неочакван. И толкова много приличащ на живота.” — Артър Милър

Детството е времето, в което всеки един от нас е най-близо до актьорството. Играта, толкова истинска и непринудена за всяко едно дете, стои в основата на актьорското майсторство. Наблюдаваме как децата с часове разиграват своите истории, превръщат се във всичко и всеки, когото си поискат и най-важнотo – абсолютно вярват в това, на което играят. Ето защо, детството е много подходящо време за актьорски занимания, независимо дали очакваме или не бъдеща реализация.

Чрез заниманията с актьорско майсторство:

 • отваряме и развиваме сетивата и възприятията;
 • регистрираме реалността в нейната цялост от различни позиции;
 • развиваме способност за анализ и взимане на решение;
 • постигаме свобода и богатство на изразяване – всичко нужно за цялостно хармонично развитие на всяко дете.

В нашето обучение стремежът е детето да постигне освобождаване на въображението и изваждане на фантазията от рамките на познатото и възможното.

Цели на театрална школа за деца Fusion Academy:

 • Чрез средствата на театралното изкуство, децата да се запознаят и овладеят основните принципи на творческия процес. Развитие на въображението и креативността.
 • Разкриване и обогатяване качествата и изразните средства на всяко дете.
 • Придобиване и утвърждаване на умения за работа в група и реализиране на позитивите от груповото творчество.

Какви знания и умения ще придобият децата:

 • Разкриване и обогатяване на сетивата и възприятията. Наблюдателност. Внимание и концентрация.
 • Развиване на способности за анализ, изграждане на позиция и взимане на решение. Отклик.
 • Развиване на умения за общуване с лекота – развитие на дишането, свобода и активност на речевия апарат; формиране логиката на речта; обогатяване на речника; развитието на образен език.
 • Развиване на паметта, фантазията и въображението. Развиване на асоциативното и креативното мислене.
 • Формиране на способност за уверено и свободно изказване пред аудитория.
 • Сътрудничество, комуникация и работа в група.
 • Сценични умения:
  o Движение – култура и поведение на тялото, координация, рефлективност, адаптация в пространството, ритъм;
  o Реч – дишане, артикулация, право-говор, изразителност, овладяване на гласа;
  o Интегриране на реч и действие.

Децата участници в школата ще се възползват от консултации и общи тренинзи с професионален логопед. За желаещите има и индивидуални занимания.

Статия относно Театралната школа за деца можете да видите тук.

Част от пиесите, които децата от Театралната школа и курсовете по Съвременен танц и Класически балет представиха на завършването на учебната 2016-2017 г. “Квакащата пощенска кутия”е разработена по приказката на Доналд Бисет, а авторската пиеса “Роболандия” е измислена от децата, които сами разработиха сюжета и своите герои.

 

Част от спектакъла “Избери страна” на децата от Театралната школа и Съвременен танц 2015-2016 г.

Снимки от завършването на учебната 2016-2017 г. може да видите в галерията ни.

Програмата е разработена така, че степента на навлизане в материала и сложността на задачите във всяка група е съобразена с възрастта на участниците. Всички упражнения и задачи, целящи постигането на изброените по-долу умения, са специално разработени за деца и тийнейджъри. Основен стремеж в нашия подход е избягване на изграждането на клишета и „рамки“, а развитие на специфичните характеристики на всяко дете и постепенното им обогатяване.

Всеки курс завършва с реализация на спектакъл разработен съвместно с децата.

Учебно съдържание

Сценично движение

 • Опознаване, усет и контрол на тялото.
 • Сценично напрежение. Контролиране на физическата енергия и хармонизиране на психиката. Сценичен смях.
 • Ритъм. Ритъм и концентрация.
 • Синхронност в групата

Действие и взаимодействие на сцената

 • Внимание на сцената. Видове – слух, зрение, осезание:
  • Кръгове на внимание. Концентрирано и разпределено внимание. Внимание и ритъм
  • Наблюдение, памет и способности за пресъздаване.
  • Синхронност.
 • Органичност на поведението. Вяра и наивност. Етюди.
 • Памет – памет на ума, памет на сърцето, памет на сетивата. Изразяване на емоции.
 • Въображение и фантазия. Асоциативност. Интуиция. Импровизации.
 • Жест и мимика.
 • Действие и взаимодействие на сцената. Обстоятелства. Задача. Партньорство.

Сценична реч

 • Дишане
 • Артикулация
 • Правоговор
 • Изразителност. Темпоритъм. Интонация.
 • Овладяване на гласа
 • Увереност

Работа с текст и изграждане на образ

 • Действен анализ - анализ на текст, събития и взаимоотношения.
 • Анализ на образ и развитие на характер.
 • Словесно действие.
 • Интегриране на реч и действие.
Театрална школа 6-9 г./10-13 г.

Учебна 2017-2018 г.
Начало: 1 октомври
Край: 27 май

Официално завършване: 27 май

График:

Група 6-9 г: понеделник и сряда - 18:00-19:30 ч.
Водещ: Лъчезара Паскалева

Група 10-13 г: събота и неделя - 16:00-17:30 ч.
Водещ: Александра Манчева

Учебните занятия са съобразени с официалните ученически ваканции определени от МОН.

В цената са включени всички разходи за завършващия спектакъл и видео заснимането му.

За повече информация: 0883 386 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена курс 6-9 г.

930 лв.

Цена на 2 вноски

2 x 490 лв.

Цена на 4 вноски

1 x 310 лв.
3 x 240 лв.

Цена курс 10-13 г.

870 лв.

Цена на 2 вноски

2 x 460 лв.

Цена на 4 вноски

1 x 310 лв.
3 x 220 лв.