Предстоящи обученияFusionart е движение в изкуството, което обединява различни изразни средства и подканва към творческа изява чрез сърцето.