Предстоящи обученияКурс Живопис за любители, в който изразявате своите емоции и индивидуалност. Курсът ви разкрива света на изкуството и ви кара да творите с въображение.

Три уъркшопа в един ден с три различни арт техники. Ден за почивка, творчество и още нещо.

Fusionart е движение в изкуството, което обединява различни изразни средства и подканва към творческа изява чрез сърцето.