БЕЛ и Математика – 4, 5, 6 клас

Fusion Academy организира курсове по БЕЛ и Математика за ученици от 4, 5 и 6 клас. На някои от децата тези предмети се отдават с лекота. При други е нужна системна работа и задълбочаване, за да може да се гарантира както успешно завършване на годината, така и представяне с отличие на изпитите за Национално Външно Оценяване (НВО). Често акцентът при подготовката се поставя в 7 клас, но всъщност тя трябва да започне по-рано, тъй като при децата пропуските се натрупват и засилват във времето.

Разработили сме за тях специални целогодишни програми за курсовете по БЕЛ и Математика, съобразени с учебното съдържание и изискванията на МОН за 4, 5 и 6 клас. Обикновено, всеки курс започва с входящ тест по избрания предмет – БЕЛ и/или Математика, като в теста се включва и учебният материал от предходни класове.

Учебните занятия започват от първата седмица на месец декември и завършват непосредствено преди провеждането на изпитите през м. май. Графикът на провеждане е както следва:

  • 4 клас – 2 учебни часа седмично
  • 5 клас – 2 учебни часа седмично
  • 6 клас – 3 учебни часа седмично

Групите ще се сформират през цялата седмица (от понеделник до неделя) според възможностите на учениците, като Фюжън Академи предлага и индивидуални уроци.

Преди всяко учебно занятие, учениците получават материали. По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната и изпитна програма по Български език и литература (БЕЛ) и Математика. Учениците получават системно домашни работи, както и периодични контролни работи и оценки на знанията. Демонстрираните резултати се представят на родители, като се разясняват пропуските, които са недопустими на външното оценяване. Набелязват се конкретни мерки за попълване на установените дефицити, а в случаите, когато те са значителни, за учениците се определят извънредни занятия.

БЕЛ и Математика – 4, 5, 6 клас

За повече информация: 0883 363 777

График:

Математика за 5 клас - събота от 10:30 до 12:00 ч.

БЕЛ за 5 клас - събота от 12:30 до 14:00 ч.

БЕЛ и Математика