БЕЛ и Математика – 7 клас

Уважаеми седмокласници и родители,

Успешното завършване на седми клас и изборът на учебно заведение е може би най-важната стъпка в образованието на всеки. През тази година ще трябва да вземете важни решения, които ще определят бъдещата ви реализация.

ЗНАНИЕТО Е СИЛА – това е максима, чиято стойност сме изпитали във времето и в която ви предстои да се убедите сами. Няма труден предмет, няма изпит или тест, който да не може да бъде издържан успешно. Всеки предмет има своята красота и сила и те ще станат ваши съюзници, ако ученето ви се основава на дисципллина, търпение и постоянство.

Осигурили сме условия и среда, благоприятстващи максимално ефективното учене и подготовка за изпитите. Това са и главните причини, поради които можете да ни се доверите при избора на курсове:

 • Квалифицирани преподаватели с многогодишен опит, оценители по НВО и ДЗИ
 • Отлично изградена програма, съобразена с изискванията на МОН
 • Отличен контрол на знанията, включващ периодично оценяване и пробни изпити
 • Редовна комуникация с родителите, разясняване на недопустими пропуски и предлагане на мерки за отстраняването им
 • Атрактивна и уютна учебна среда
 • Възможности за индивидуално и/или групово обучение

 

ОСНОВЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА
Подготовка за национално външно оценяване (НВО) и кандидатстване в гимназии и техникуми

Ние знаем колко труден е изпитът и колко сериозни са изискванията към децата. Разработили сме за тях специални целогодишни програми за курсовете по БЕЛ и Математика още от 5 клас. Преди началото на курса всеки ученик задължително държи входен тест по избрания предмет – БЕЛ и/или Математика, като в теста се включва и учебният материал от 5 и 6 клас.

Целогодишният курс по български език и литература и по математика е с обща продължителност 300 учебни часа, по 150 учебни часа за предмет. Учебните занятия започват от втората седмица на месец септември и завършват непосредствено преди провеждането на изпитите през м. май. Подробен график на груповите занятия можете да намерите в меню „График“. За индивидуално обучение се изготвя персонална програма на посещения, според възможностите на ученика.

Преди всяко учебно занятие, учениците получават материали. По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната и изпитна програма по Български език и литература (БЕЛ) и Математика. Фундаментът на обучението се заключава в следните етапи:

 • теоретичен, включващ примери и упражнения
 • системна самостоятелна домашна работа
 • текущи писмени и устни изпитвания, пробни тестове
 • създаване на умения за работа с тест и трениране на концентрацията на ученика

В подготовката са включени най-малко 6 пробни изпита (по 3 за всеки предмет) в периода януари‒април. Демонстрираните на тестовете знания се представят на родителите, като се разясняват пропуските, които са недопустими на външното оценяване. Набелязват се конкретни мерки за попълване на установените дефицити, а в случаите, когато те са значителни, на учениците се определят извънредни занятия. Те са под формата на индивидуални уроци и са по желание на родителя.

И накрая – нашата голяма цел е спомогнем за цялостното развитие на всички ученици, за тяхната най-висока реализация. Стремим се да развиваме у всеки положителни нагласи към ученето, мотивация и съзнателен стремеж към усъвършенстване, защото това са най-важните условия за успех. И не забравяйте… ЗНАНИЕТО Е СИЛА.

Уроците ще се провеждат на следните дати:

Съботен курс                                                                       Неделен курс
урок № / дата                                                                       урок № / дата

 • 1 - 09.09
 • 2 - 16.09
 • 3 - 23.09
 • 4 - 30.09
 • 5 - 07.01
 • 6 - 14.01
 • 7 - 21.01
 • 8 - 28.01
 • 9 - 04.11
 • 10 -11.11
 • 11 -18.11
 • 12 -25.11
 • 13 -02.12
 • 14 -09.12
 • 15 -16.12
 • 16 -06.01
 • 17 -13.01
 • 18 -20.01
 • 19 -27.01
 • 20 -03.02
 • 21 -10.02
 • 22 -17.02
 • 23 -24.02
 • 24 -03.03
 • 25 -10.03
 • 26 -17.03
 • 27 -24.03
 • 28 -31.03
 • 29 -01.04
 • 30 -14.04
 • 31 -15.04
 • 32 -21.04
 • 33 -28.04
 • 34 -05.05
 • 35 -06.05
 • 36 -12.05
 • 37 -13.05
 • 38 -19.05
 • 1 - 10.09
 • 2 - 17.09
 • 3 - 24.09
 • 4 – 01.01
 • 5 - 08.01
 • 6 - 15.01
 • 7 - 22.01
 • 8 - 29.01
 • 9 - 05.11
 • 10 -12.11
 • 11 -19.11
 • 12 -26.11
 • 13 -03.12
 • 14 -10.12
 • 15 -17.12
 • 16 -07.01
 • 17 -14.01
 • 18 -21.01
 • 19 -28.01
 • 20 -04.02
 • 21 -11.02
 • 22 -18.02
 • 23 -25.02
 • 24 -04.03
 • 25 -11.03
 • 26 -18.03
 • 27 -25.03
 • 28 -31.03
 • 29 -01.04
 • 30 -14.04
 • 31 -15.04
 • 32 -22.04
 • 33 -29.04
 • 34 -05.05
 • 35 -06.05
 • 36 -12.05
 • 37 -13.05
 • 38 -20.05

 

Курсистите няма да имат занятия на Коледа 24.12.2017 и Великден 07.04.2018. В случай, че се наложи разместване на датите, курсистите ще бъдат уведомени своевременно.

БЕЛ и Математика – 7 клас

График
Начало: 9 септември 2017 г.
Край: 19 май 2018 г.

*Можете да се включите и след началната дата на курса

Общ годишен хорариум
БЕЛ - 150 уч. часа по 40 мин.
Математика - 150 уч. часа по 40 мин.

Посещения седмично - събота
Група 1, БЕЛ - 9:00-11:50 (4 уч.ч.)
Група 1, Математика- 12:30-15:20 (4 уч.ч.)

Ранно записване до 15 август - 10% отстъпка

За повече информация: 0883 363 777

БЕЛ и Математика

1500 лв.

БЕЛ

880 лв.

Математика

880 лв.

Индивидуални уроци

17 лв/час