Английски – Предучилищна

Курс по английски език за деца 4,5-5,5 г. – PreSchool 1

 

курс по английски език за деца - my-little-island1Програмата на курс по английски език за деца – PreSchool 1 е специално разработена за най-малките ученици на Fusion Academy, на възраст 4,5-5,5 год (2 години преди 1ви клас). Първите стъпки в ранното езиково обучение са истинско приключение и ние помагаме на децата да се потопят в него с много забава, игри и вдъхновение. Акцентът в обучението е не само усвояване на езика, но и изграждане на позитивно отношение на всяко дете към предмета, към преподавателя и най-вече към неговите съученици.

Какви знания и умения ще придобие вашето дете в курса по английски език?

В курса по английски език за деца 4,5-5,5 г. всяко дете се насърчава да учи езика чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

 • Първоначално, децата се учат да разбират и формулират думи и кратки изречения на различни теми;
 • Следва разбирането на песни и кратки истории;
 • Упражненията за четене, писане и граматика, се въвеждат на по-късен етап;
 • За кратък период от време децата развиват своя езиков речник, така че са в състояние да пеят песни, да водят елементарни разговори и да разбират кратки истории без никакви затруднения.

Как децата придобиват тези знания в курса по английски език PreSchool 1?

Системата на Pearson Longman “My little Island-1” е предназначена да поведе всяко малко дете на вълнуващо приключение в света на английския език. Героите и историите ще бъдат негови приятели и помощници в изследването на това приказно пространство.

Цялостната програма във всички курсове на Fusion Academy е обединена и от централната тема на годишното завършване. Периодични занятия ще позволят на децата от всички курсове да се срещат, опознават и сътрудничат взаимно в най-различни учебни формати – взаимно-обучителни уроци, учене чрез сътрудничество и обмяна на опит, проекти, игри и симулации.

Но да не спираме дотук…

 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината.
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество.
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса.
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

 

Курс по английски език за деца 5,5-6,5 г. -

PreSchool 2

курс по английски език за деца - my-little-island2Програмата на курса по английски език PreSchool 2 е специално разработен устен курс за деца в предучилищна възраст. Първите стъпки в ранно-езиковото обучение са истинско приключение, а ние помагаме на децата да се подготвят за важния момент на започване на училище. Акцентът в обучението е не само усвояване на езика, но и изграждане на позитивно отношение на всяко дете към предмета, към преподавателя и най-вече към неговите съученици.

Какви знания и умения ще придобие вашето дете в курса по английски език?

Всяко дете се насърчава да учи езика чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

 • Първоначално, децата се учат да разбират и формулират думи и кратки изречения на различни теми;
 • Следва разбирането на песни и кратки истории;
 • Упражненията за четене, писане и граматика, се въвеждат на по-късен етап;
 • За кратък период от време децата развиват своя езиков речник, така че са в състояние да пеят песни, да водят елементарни разговори и да разбират кратки истории без никакви затруднения.

Как децата придобиват тези знания в курса по английски език PreSchool 2?

Системата на Pearson Longman “My little Island-2” е предназначена да поведе всяко малко дете на вълнуващо приключение в света на английския език. Героите и историите ще бъдат негови приятели и помощници в изследването на това приказно пространство.

Цялостната програма във всички курсове на Fusion Academy е обединена и от централната тема на годишното завършване. Периодични занятия ще позволят на децата от всички курсове да се срещат, опознават и сътрудничат взаимно в най-различни учебни формати – взаимно-обучителни уроци, учене чрез сътрудничество и обмяна на опит, проекти, игри и симулации.

Но да не спираме дотук…

 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината.
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици - Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество.
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса.
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.
Английски – Предучилищна

Учебна година 2017 - 2018
Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

График:

PreSchool 1
Вторник и четвъртък: 18:00-18:45

PreSchool 2
Вторник и четвъртък: 18:45-19:30

Официално завършване: 27 май

Общ годишен хорариум
60 учебни часа х 45 минути

Посещения седмично
2 пъти х 1 учебен час

Възможност за разсрочено плащане.

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/1 вноска

550 лв.

Цена/2 вноски

2 x 290 лв.

Цена/4 вноски

1 x 190 лв. 3 x 140 лв.