За нас


Fusion Academy е частна академия, предлагаща висококачествени услуги в следните направления:

  • обучения по езици и изкуства за деца и възрастни;
  • услуги за корпоративни клиенти – иновативни тиймбилдинги, арт-събития и Fusion Office Design;
  • проектиране и дизайн на интериорни и екстериорни пространства.

Като компания, работеща в сферата на обученията и изкуствата, приемаме за своя мисия и цел да развиваме цялостно децата посредством синтез на образователните методи, да стимулираме развитието на груповата креативност, да спомогнем за въвеждането на красота и хармония в средата, в която живеем.

Нашето кредо

Жизнеността и творческите способности на човешкия дух са неограничени, а разностранните ни таланти са най-голямото ни богатство. Креативността най-добре се култивира в групова работа посредством откритост, смелост и сътрудничество. Креативността е заложена във всеки и развитието й е въпрос на избор.

Как работим

Стремим се да преоткриваме себе си всекидневно и помагаме на другите да правят същото. Вдъхновението е главният ни двигател, търсим го постоянно и навсякъде, защото всеки път то идва по различен начин. Влагаме любов и творчество във всичко, което правим. Правим го заедно, съзнавайки, че богатството е в различията ни. Стимулираме смелост, откритост и равенство в колектива ни, управляваме заедно, а не авторитарно.

Социална отговорност

Вярваме, че неталантливи деца няма. Единственото, което е нужно, е предоставянето на възможности за изява и развитие на таланта. Нашата цел е да осигурим среда, в която всяко дете да реализира своите емоции, въображение, потребностите си от комуникация и творческа изява. Затова Fusion Academy предоставя 10 стипендии за целогодишни обучителни курсове по езици и изкуства на деца от 6 до 16-годишна възраст. Чрез фондация „Be Creative“ и съвместния ѝ проект с нас "Креативност без граници" набираме средства за осигуряване на допълнителни стипендии във всички курсове във Fusion Academy. Призоваваме ви да се включите към нашата инициатива, за да дадем шанс на децата да развият своите таланти.

С какво сме различни?

 

Fusion Academy

Други компании


Обучение

Иновативни форми на обучение. Синтез на най-доброто от световните методики. Класически форми на обучение. Използване само на един метод за обучение.
Цялостно развитие на децата – физическо, емоционално и интелектуално. Развитие на мета-когнитивни умения. Развитие предимно на академичните умения на учениците. Умения за запаметяване и възпроизвеждане на факти.
Индивидуален подход към всяко дете. Унифициран подход към всички деца в групата.
Съвместно учене и сътрудничество. Индивидуално учене.
Учителят е приятел, съветник и сътрудник, а ученикът е в активна позиция. Учителят е предимно наставник, а ученикът е в пасивна позиция.
Развитие на креативно мислене, решаване на проблеми и откривателство. Усвояване на знания и факти, търсене на единствен верен отговор.

Корпоративни услуги

Ново поколение тиймбилдинг - сплотяване чрез красота и изкуство, комуникация и групово творчество. Форми на тиймбилдинг, слабоефективни или често будещи съревнование.
Превръщане на служителите/клиентите в сътворци на проекта, повишаване на мотивацията и ангажираността им. Рутинно изпълнение на проекта, слаб интерес на служителите/клиентите към промените, вероятна съпротива.

Интериорно проектиране и ландшафт

Проектите изразяват светоусещането на обитателите и разбирането им за красота и хармония. Проектите следват външен стил и идеи, които, макар и авангардни, не хармонизират с обитателя.
Създаваме произведения на изкуството специално за вас. Закупуване на готови произведения.

И накрая...

РЕАЛИЗИРАМЕ МЕЧТИТЕ СИ и помагаме на другите да правят същото РАБОТА ЗА ЗАПЛАТА

Екип


Иво Паскалев

Иво Паскалев

Директор
Ивана Тонева

Ивана Тонева

Христина Гераскова

Христина Гераскова

Лъчезара Паскалева

Лъчезара Паскалева

Стефания Конова

Стефания Конова

Йордан Конов

Йордан Конов

Силвия Спасова

Силвия Спасова

Моника Димитрова

Моника Димитрова

Ирина Мацанова

Ирина Мацанова

Кирил Хаджикосев

Кирил Хаджикосев

Светослав Томов

Светослав Томов

Александра Манчева

Александра Манчева

Радостина Милчева

Радостина Милчева

Борис Кръстев

Борис Кръстев

Йорданка Стоянова

Йорданка Стоянова

Иля Бакалов

Иля Бакалов

Паолина Кадийска

Паолина Кадийска

Деница Даринова

Деница Даринова

Цвета Петрова

Цвета Петрова

Николай Йорданов

Николай Йорданов

Вяра-Надежда Стойкова

Вяра-Надежда Стойкова