Изкуството за нас не е фиксирана величина. То не се измерва със създадените произведения, изнесените постановки, изпетите песни, изтанцуваните танци. Не се класифицира в отделни категории – рисуване, скулптура, театър, музика. За нас изкуството е отклик, въздействие, случване, промяна към по-добро, обич, семейство. За да си артист, преди всичко трябва да си човек. Да носиш […]

Първият ни Доктор в екипа… Но по Мода! Различна, интересна, лъчезарна, но понякога с толкова сериозно изражение на лицето, докато е съсредоточена в творенето на поредното уникално произведение. Винаги е развълнувана и вдъхновена, забързана от едната стая с материали до другата, където вече е затрупана с такива, но никога не са й достатъчни, защото “винаги […]

Изкуството, което ни привлича и вълнува, разкрива много от личността ни. Казвам се Александра Манчева и танцът за мен е това удоволствие, което се превърна в начин на мислене и начин на живот. Танцът е моята муза, коята ме кара да обичам живота и ми помага да се адаптирам в забързаното ни време, подложено на постоянни промени. […]