Обучение чрез и отвъд технологиите – най-новото през 2015-2016 г.

novoto obrazovanie digital kidz

Всички преподаватели ежедневно се сблъскваме с технологичната дилема – как и до колко да използваме технологиите в обучението. ЕС споделя, че 90% от професиите на бъдещето ще изискват основни ИТ умения и креативност. Не сме изненадани. Технологиите не са бъдещето, те са настоящето и трябва да намерят своето адекватно приложение в образованието. При правилно използване те имат потенциал да усилят мотивацията за учене и да спомогнат за развитието на нестандартното мислене и креативността у децата.
В духа на най-новите образователни тенденции за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни обучителни методи за всички ученици.
През 2015-2016 г. изграждаме две нови стаи, които ще предложат достъп до технологиите и нови форми за съвместно учене и творчество.

Digital Room
Технологично оборудвана стая, в която ще се провеждат различни иновативни курсове от програмата на Fusion Academy:

  • Дигитално рисуване;
  • Дизайн;
  • Фотография;
  • Еднократни уъркшопи, целящи популяризирането на дигиталното творчество сред децата.
  • Дигитални уроци за всички класически групи по изкуства;
  • Дигитални уроци и тестове в курсовете по езици.

Cloud lab – само-организирана учебна среда
Креативно пространство, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество.

Cloud lab може да се организира навсякъде, където има компютър, интернет и деца, готови да учат. Задаваме Големи въпроси, целящи да запалят детското въображение и да провокират истинския процес на откривателство. Въпросите са свързани с повече от един предмет/дисциплина и провокират изследване, обсъждане и критично мислене. Учителите тук не преподават, а незабележимо водят и подкрепят децата в собствения им процес на учене чрез сътрудничество.