Дизайн и проектиране 9-14 г.

“Дизайнът е точката, където науката и изкуството се срещат.” Робин Матю

Единствен по рода си курс за деца, който съчетава в себе си продуктов, пространствен, графичен и интериорен дизайн.

Децата ще преминат през етапите на дизайнерския процес, ще развият въображение, креативност, пространствено и конструктивно мислене. Ще създадат свои цялостни, завършени проекти от продуктовия, пространствения, графичния и интериорния дизайн.

Курсът може да бъде, както начало на ново хоби за децата, така и начало на дизайнерско бъдеще.

Цели на курса:

 • запознаване със същността на дизайна и овладяване на творческия процес;
 • развитие на креативността и пространственото мислене;
 • оформяне на естетически усет и творческа изобретателност;
 • овладяване на уменията при проектиране;
 • превръщане на работата в група в естествен процес.

Етапите, през които ще преминем:

 • формиране на дизайнерска концепция по задание;
 • скициране и изготвяне на идeйни варианти на ръка;
 • проектиране чрез графичен софтуер;
 • оформяне на крайна визия;
 • представяне на проекта;
 • изготвяне на портфолио;
 • конферанси и вътрешни изложби.

Децата ще научат:

 • принципите на дизайна;
 • етапите при проектиране, моделиране и макетиране;
 • приложение на дизайна в различни области;
 • как се създават дизайнерски проекти;
 • стъпките по реализирането им.

Fusion Academy предлага и индивидуални уроци. Повече информация може да видите ТУК.

Снимки от завършването на учебната 2017-2018 г. може да видите в галерията ни.


Учебно съдържание "Начинаещи"

Запознаване със света на дизайна.

 • Дизайнът като инструмент за създаване на хармонична среда.
 • Великите дизайнери. Сфера на дейност. Примери от световния опит.

Видове дизайн. Приложение.

 • Основни принципи в дизайна.
 • Индустриален, графичен, web, пространствен и интериорен дизайн. Същност и приложение.
 • Диалог на тема: „Дизайнерските професии“.

Цветознание.

 • Цвят. Спектър на светлината. Цветен кръг. Основни и допълнителни цветове.
 • Качества на цветовете и въздействие.
 • Комбиниране и нюансиране. Цветни градации.
 • Ролята на цветовете в дизайна.
 • Хармонично съчетание на цветове и форми.
 • Изпълнение на задачи по цветознание.

Геометрия и композиция.

 • Основи на композицията. Пропорции и съотношения на фигурите в пространството.
 • Геометрията в дизайна.
 • Растери. Видове растери според геометрията.
 • Изпълнение на задачи по композиция и геометрия.

Продуктов дизайн и проектиране. Създаване на проект и макетиране.

 • Стилизация. Приложение на стилизацията в дизайна.
 • Дизайн на графичен символ на изделие.
 • Дизайн на изделие по тема. Скици на идеите и изграждане на концепция.
 • Създаване на макет на изделието.

Пространствен дизайн и проектиране. Създаване на проект чрез компютърна графика. Макетиране.

 • Дизайн и проектиране на част от интериор. Скици на идеите и изграждане на концепция.
 • Триизмерно построяване на част от интериор чрез компютърна графика.
 • Опознаване и комбиниране на различните видове материали за макетиране.
 • Изработване на макет на част от интериора.

Задачите се създават графично на ръка и чрез компютърен софтуер.

Децата получават:
- Портфолио, съдържащо скици, проекти и снимков материал на всички задачи от курса.
- Оформени табла с основните дизайнерски проекти.
- Цялостни, завършени макети на проектираните изделия.
- Участие в подготовката за изложбата и представяне на изработените задачи в годишното събитие за завършване на учебната 2018/2019 година.

Учебно съдържание "Напреднали"

Продуктов дизайн и проектиране

Проект: Дизайн на изделие по тема.

 • Форма и обем. Преговор.
 • Създаване на прости и сложни обеми.
 • Скици на идеите и изграждане на концепция.
 • Проектиране на изделието чрез компютърна графика – 2D разгъвки и оразмеряване. Работа в мащаб.
 • Триизмерно построяване на изделието чрез компютърна графика.
 • Създаване на макет на изделието в материал.

Пространствен дизайн и проектиране

Проект 1: Обзавеждане на стая на компютърен софтуер с готови елементи и мебели.

 • Съобразяване със спецификата и геометрията на помещението.
 • Съобразяване с големината, пропорциите и външния вид на отделните елементи.
 • Създаване на концепция за обзавеждане.
 • Изготвяне на варианти за зониране на мебелите.
 • Естетически, стилистичен и цветови подбор на материали, мебели и декоративни елементи.

Проект 2: Дизайн и проектиране на интериор чрез компютърна графика.

 • Триизмерно построяване на апартамент.
 • Дизайн - скици на идеите и изграждане на концепция.
 • Варианти за зониране и функционално разпределение.
 • Работа в мащаб и оразмеряване.
 • Конструиране на мебелите и триизмерно построяване.
 • Подбор на материали и текстури.
 • Цветово оформление.

*Проектите се реализират чрез компютърен софтуер.
Оформяне на дизайнерски табла, съдържащи скици, проекти и снимков материал на всички задачи от курса. Подготовка на изложба и представяне на изработените от децата проекти в годишното събитие за завършване на учебната 2018/2019 година.

Дизайн и проектиране 9-14 г.

Учебна 2018-2019 г.

График:

Начинаещи - неделя от 15:30 до 17:30 ч.
Останали свободни места - 3

Напреднали - неделя от 13:00 до 15:00 ч.

Начало - 7 октомври

График на всички курсове по изкуства

Официално завършване на учебната година - 26.05.2019 г.

Учебните занятия са съобразени с официалния график на МОН.

Всички материали са осигурени.

За повече информация: 0885 556 106

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

ivana-spirova-fon

Ивана Тонева

Цена/1 вноска

760 лв.

Цена/2 вноски

2 x 400 лв.

Цена/4 вноски

1 x 300 лв.
3 x 180 лв.