Фотография


Фотографията е Светлопис. Изобразяване на част от заобикалящия ни свят посредством светлина. Фотографското изображение е документ, но също така е и изкуство. Съвкупност от обективност и субективност. Обективно е пресъздаването на реалните обекти посредством фотографската техника чрез светлината. Изцяло субективен обаче е подхода на снимащия. Субективен също е и прочита на изобразеното от зрителя. Както казва Себастиано Салгадо: Съберете 100 фотографа на едно и също място, направете ги свидетели на едно и също събитие и накрая ще получите 100 различни гледни точки и съвсем различни снимки.

Заниманията с фотография отключват любопитството, стимулират въображението и креативността. Фотографията може да бъде хоби, страст, професия. Начин на общуване, начин да преоткриваме света около нас.

Цели на курса по фотография:

 • Запознаване с основните технически параметри на фотографската техника.
 • Въведение в основните жанрове във фотографията.
 • Качествено надграждане на снимачните умения на курсистите чрез множество практически задачи.

Какви знания и умения ще придобием:

 • Как да правим по-добри снимки чрез оптималния избор на композиция, снимачна точка, обектив и режим на работа на фото-камерата.
 • Да използваме естественото осветление. Да боравим с други светлинни източници за фотографски цели.
 • Запознаване с основните инструменти и методи за дигитална обработка.
 • Изграждане на естетически и качествени критерии за оценка на фотографското изображение.

Материали и средства:

Теоретични лекции с приложени визуални примери. Демонстрация на различни фотографски техники посредством висок клас фото-камера, обективи и студийно осветление. Практически упражнения по конкретни фотографски жанрове.

Всеки участник получава сертификат за завършен курс по Фотография.

Модул 1
За начинаещи „Въведение във Фотографията“

 • Въведение в курса. Видове фотографски камери, обективи, филтри.
 • Светлина – замерване на светлина, дълбочина и рязкост.
 • Видове светлинни източници за фотографски цели. Контраст на осветлението.
 • Взаимовръзка между бленда, скорост на затвора и ISO. Експозиция.
 • Работа с цифров фотоапарат. Режими – автоматични и ръчни настройки.
 • Композиция и сюжет. Снимачна точка. Избор на обектив.
 • Чернобяла и цветна фотография. Светлина и цвят. Цветна температура.

Модул 2
Основен „Фотографиране при естествена светлина“

 • Пейзажна фотография. Макро фотография.
 • Фотографиране на бързо-движещи се обекти.
 • Архитектурна фотография. Градски пейзаж.
 • Снимане в среда с ниска осветеност. Употреба на светкавица. Фотографиране през нощта. Работа със статив.
 • Портрет при естествена светлина. Репортажна фотография.
 • Артистична и абстракна фотография.

Модул 3
За напреднали „Работа със светкавица. Дигитална обработка. Фотоателие.“

 • Портретна фотография
 • Фотографското изображение в рекламата. Модна фотография.
 • Фотостудио. Запознаване със студийното осветление. Светлинни модификатори. Предметна и продуктова фотография.
 • Фотостудио - Портрет.
 • Основни инструменти за тонална и цветова корекция. Конвертиране на RAW файлове. Програми за обработка на фотографски изображения.
 • Ретуш. Монтаж. Двойна експозиция.
 • Портфолио. Селекция за фотокнига.

Photography for Beginners
Module 1 - consists of 9 classes

 1. Introduction to Photography (and among ourselves)
 2. Exposure, Depth of Field, Focus and Focal Distance
 3. Composition. Specific Rules for Composition in Landscape and Portrait Photography.
 4. Shooting in Various Light-Dependant Conditions
 5. Shooting Moving Objects. Special Techniques.
 6. Journalistic, Travel and Street Photography
 7. Macro and Product Photography
 8. Photo Editing. Basic Photo Editing principles. Practice.
 9. Conclusion.
Фотография

График за 2017-2018 г.:

Модул 1

Начало: 29 октомври
Край: 19 ноември

Модул 2

Начало: 26 ноември
Край: 21 януари

Модул 3

Начало: 28 януари
Край: 13 май

Занятията се провеждат в събота 10:00-12:00 ч.

Има възможност за сформиране на група в друг ден от седмицата при желаещи минимум 5 човека.

 

За повече информация: 0887 972 860

 

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена

730 лв.

Цена/2 вноски

2х385 лв.

Цена/4 вноски

1х270 лв.
3х180 лв.