Фотография и видео 9-14 г.

Курс по фотография и видео за деца 9-14 г.

В този курс се учим да опознаваме себе си и околния свят с помощта на изкуството. Обогатяваме светоусещането си, откриваме различни гледни точки и анализираме техните преимущества. Увлечени в творческия процес, чрез фотографията децата естествено ще усвоят цялостен начин на мислене. Ще прилагат креативността си, ще станат по организирани и ще бъдат по-толерантни, както в процеса на работа, така и в ежедневието си.

Цели:

 • усвояване на основни фотографски похвати;
 • развиване на творческото мислене и начини за неговото приложение;
 • насърчаване изграждането на собствена гледна точка и разбиране на чуждата;
 • практическо възприемане на позитивите от съвместната работа.

Етапи, през които ще преминем в курса по фотография за деца:

 • запознаване с основни фотографски понятия – бленда, скорост, ИСО, бял баланс;
 • представяне на жанрове във фотографията (портрет, пейзаж, репортаж, архитектура, натюрморт);
 • усвояване на основните правила при изграждане на композицията и работа със светлина, форма, цвят, гледна точка, перспектива и тн.;
 • запознаване с важни факти от историята на фотографията и киното, както и с творчеството на видни фотографи;
 • запознаване с жанрове във видео заснемането;
 • анализ и дискусии по фотографски и видео творби с цел по-дълбоко разбиране на идея, смисъл, послание, цел, емоция;
 • задачи за придобиване на прецизност в момент на заснемане;
 • практическо усвояване – работа по проект;
 • съвременни похвати за обработка и представяне;
 • развитие на социална комуникация и работа в група;
 • финал на всяка тема – разработване и представяне на презентация пред аудитория;
 • ще заснемем кратки видеа по зададена тема.

Какви знания и умения ще придобият децата:

 • придобиване на професионални умения в областта на фотографията;
 • запознаване с основните характеристики на художествената и приложната фотография – цел и област на приложение;
 • развиване на важни качества като организираност и отговорност;
 • влизане в дълбочина по дадена тема с цел насърчаване на систематичен и организиран начин на мислене;
 • развиване на креативност и естетически усет, основополагащи за създаването на професионална и въздействаща фотографска творба;
 • осъзнаване преимуществата на екипната работа и толерантността и утвърждаване ролята им в процеса на себепознаване и творческа реализация.

Материали и средства:
Предоставя се студийно осветление за заснемане.
Работи се със собствен цифров фотоапарат, по възможност да има и ръчни настройки.

Статия относно Курс по Фотография за деца можете да видите тук.

Снимки от завършването на учебната 2017-2018 г. може да видите в галерията ни.


1.Въведение във фотографията.

 • История на фотографията;
 • Началото - camera obscura;
 • Жанрове;
 • Прилики и разлики между фото и видео.

2.Термини и значение.

 • Устройство на фотоапарата;
 • Режими на снимане;
 • Ръчни настройки – бленда, скорост, ISO;
 • Подходящите цветове – бял баланс;
 • Дълбочина на рязкост и ефектът от нея;
 • Видове обективи.

3.Композиция – основни правила

 • Подредба на обектите в кадър, определяне на силните точки;
 • Фокусиране;
 • Светлината като изразно средство;
 • Игра с водещите линии – разполагане на смислово важните елементи в кадъра;
 • Правилният ракурс;
 • Какво ни дава перспективата.

4.Жанрове във фотографията.

 • Портрет, работа в студио, видове портрети;
 • Работа с модел;
 • Подредба на осветление;
 • Предметна фотография в студио;
 • Макро фотография – в природата и в затворена среда;
 • Спорт – улавяне на бързо движещи се обекти;
 • Пейзаж – природен и градска среда;
 • Архитектура – основни правила при заснемане, интериор и екстериор;
 • Фоторазказ – журналистически и постановъчен метод.

5.Жанрове във видео заснемането.

 • Параметри на късометражния и пълнометражния филм;
 • Техника на музикалния клип;
 • Телевизионна и интернет реклама;
 • Новини и репортажно снимане;
 • Как да си направим влог;
 • Магията на импресията.

6.Движения на камерата при видео заснемане.

 • Как да снимаме от ръка;
 • Стативи и моноподи;
 • Фартови движения;
 • Използване на кран;
 • Ригове и стабилизатори.

7.Видео от статични кадри.

 • От идеята до подредбата;
 • Хронология и сценарий;
 • Хореография по време на снимки;
 • Монтаж на готов продукт.

8.Заснемане на видео по тема.

 • Техническите изисквания за различните платформи – TV, YouTube, FaceBook, Instagram;
 • Избор на правилните кадри;
 • Режисура;
 • Анализ и оценка на готов продукт.

9.Курсов проект.

Фотография и видео 9-14 г.

Учебна година 2018 - 2019 г.

График:

Събота 10:00-12:00 ч.

Начало - 6 октомври

График на всички курсове по изкуства

Официално завършване на учебната година - 26.05.2019 г.

Учебните занятия, както и неучебните дни са съобразени с официалния график на МОН.

За повече информация: 0887 972860

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена

570 лв.

Цена/2 вноски

2 x 300 лв.

Цена/4 вноски

1 x 210 лв.
3 x 140 лв.