Fusionart

Курс по рисуване и танц – Fusionart

Стартираме тази учебна година с изяло обновен формат.

Fusionart възниква като движение в изкуството, целящо да бъде катализатор за обединяване на култури и стилове и да създава среда, която подхранва и подканя към творческа изява чрез сърцето.
Днес Fusionart е много повече от просто движение в изкуството: това е движение в изкуството да се живее.

Какво представлява курсът по Fusionart на Fusion Academy?

В този курс изследваме творческия си потенциал чрез цвят и движение, чрез танц и рисуване. Основната ни форма на работа е на двумодулен принцип- стартираме с рисуване, завършваме с движение, релаксация и конферанс.

Цели и задачи на курса:

  • запознаване и овладяванe на творческия процес чрез динамиката на танца и колорита, осъзнаване на движението и визуализацията;
  • запознаване и работа с универсалните закони за изграждане на форма;
  • научаваме се да се вслушваме в това, което ни казва нашето тяло;
  • обогатяване на творческите качества на всеки курсист;
  • разкриване и утвърждаване на позитивите от груповата динамика и творчество;
  • опознаване качествата на цветовете и прилагането им с цел желано въздействие на картината;
  • развитие на абстрактното мислене;
  • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

Обучението е подходящо за хора от всякакви възрасти, всякакви убеждения и опит. Не са нужни предварителни умения, както в областта танца, така и на живописта, важно е единствено желание и интерес към творческия процес.

Сега е най-подходящият момент да направите съзнателен избор за реализация на креативността чрез изкуство.

Всеки участник получава сертификат за завършен курс – Fusionart.

Очаквайте скоро !

 


Fusionart17-18

Модул 1

Основни принципи на абстрактното изкуство. Геометрия и въображение.

Цветознание.

Насърчаване на експериментирането с формата и различните материали. Разширяване на възприятията.

Модул 2

Основи на танца

Fusionart

Учебна 2018 - 2019 г.

График: 

*Стартиране при формиране на група.

Официално завършване с изложба: 23.05.2019 г.

Всички материали за рисуване са осигурени.

За повече информация: 0887 972 860

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

hristina-geraskova fon

Христина Гераскова