Графика

Да рисуваш графика е като да построиш основите на една къща. След това можеш свободно да работиш с форма и пространство и да усещаш взаимодействието между светлината и материята.

Цели на курса:

 • овладяване богатството и изразните възможности на графичното изобразяване;
 • развиване на творчески усет и индивидуална художествена изразителност.

Етапи, през които ще преминем:

 • полагане на основите за изграждане на творческа мисъл;
 • преминаване през етапа на скициране;
 • рисуване от натура и по въображение;
 • събиране на материали за портфолио;
 • вътрешен конферанс и изложба.

Какви знания и умения ще придобием:

 • композиране на рисувателното пространство;
 • съобразяване с пропорциите и съотношенията при построяване на форма;
 • създаване на триизмерен образ чрез перспектива и светлосянка;
 • умение за превръщане на реалните цветове в стойности и степенуването им по светлосила;
 • създаване на материалност на изобразяваните обекти чрез различни щрихи, растери и фактури;
 • овладяване на основните изразни средства в графиката;
 • запознаване и усвояване на графичните техники и материали;
 • детайлност и прецизност на изпълнението;
 • развитие на наблюдателността и пространственото мислене;

Не е необходим предварителен опит в рисуването и работата с графични техники и материали.

Всеки участник получава сертификат за завършен курс по рисуване – Графика.

 

 

Графит и молив - подходящо средство за конструктивно изграждане на форма, от скициране и упражнения за придобиване на опитност при рисуването до цялостно изграждане на картина. Чрез него се усвояват знания за тониране, щрих и комбинирането им.

Въглен - позволява цялостно разработване на картинното поле. Дава възможност за разработване на обеми, тонални контрасти и създаване на обобщеност.

Сух пастел - работа със сух пастел върху цветен картон.

Монотипия и комбинирането и с други графични материали – подходяща за разработване на фон и изграждане на позитивно и негативно пространство в картината. Техника за изграждане на артистични авторски картини.

Богатството на туша - подходящ за линеарно изграждане с четка, щрихи с перо, акварелни петна и комбинацията между тях. Дава възможност за детайлно изграждане на картина.

Колаж - подходяща техника за изследване на композиционен баланс и баланс на тонални контрасти. Артистично изграждане на картина в декоративен стил.

Линогравюра - дава възможност за тиражиране, експериментиране и смесване на видове техники и материали. Свободно използване на линия и щрих.

Суха игла - цялостно изграждане чрез щрих и детайлизиране. Дава възможност за тиражиране, експериментиране и смесване на техники и материали. Класическа техника за професионална графика.

Курсът преминава в 3 етапа с надграждане.

Етап 1:

Основи на графичната рисунка. Моливни рисунки, които запознават курсистите с основите на перспективата и светлосенъчното изграждане на творбата. Поетапно усложняване на композициите.

 • Изграждане на геометрични форми. Линейна перспектива.
 • Натюрморт – прости форми. Светлина и сянка. Придаване на обем.
 • Натюрморт – сложни форми.
 • Натюрморт – изграждане на пластични форми.

Етап 2:

Материали и техники. Запознаване с графичните материали и техниките на работа с тях.

 • Креда;
 • Въглен;
 • Сух пастел;
 • Туш и перо;
 • Смесена техника.

Етап 3:

Печатна графика. Запознаване и овладяване на графичните техники.

 • Издраскване върху кредов картон;
 • Висок печат;
 • Суха игла;
 • Монотипия.

Втори семестър завършва с изготвяне на портфолио, вътрешен конферанс и изложба.

Графика

Учебна 2018 - 2019 г.

График: сряда 19:10-21:10 ч.
Начало - 14 ноември

Официално завършване с изложба: 23.05.2019 г.

Всички материали са осигурени.

За повече информация: 0885 556 106

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

ivana-spirova-fon

Ивана Тонева

Цена/1 вноска

700

Цена/2 вноски

2 Х 370 лв.

Цена/4 вноски

1 x 270 лв.
3 x 170 лв.

Изящни