Индивидуални уроци и портфолио

Индивидуален подход и излизане извън границите на стандартното. Това е възможност, която дават индивидуалните уроци, независимо от тяхната насоченост. Използвайки пълния капацитет на вашите деца и нашите професионалисти в областта на изкуството, заедно можем да постигнем високи резултати. Изготвянето на график и учебно съдържание е в зависимост от желанието и мотивацията на всеки ученик. Няма ограничения във възрастта, темите, както и изобразителните жанрове. Предназначението на обучението може да бъде, както за удоволствие и развитие на креативността и въображението, така и с цел кандидатстване в учебни заведения в страната и чужбина.

Етапи на индивидуалното обучение:

1. Провеждане на събеседване.

2. Изготвяне на индивидуална програма с различни възможности:

 • Лекционно презентиране с подробна информация относно всяка нова тема;
 • Миксиране на жанрове от изящните изкуства;
 • Миксиране на жанрове от приложните изкуства;
 • Миксиране на приложни и изящни изкуства;
 • Надграждане и постигане на добри резултати в областта на изкуството;
 • Осигуряване на всички необходими материали;
 • Индивидуален график.

3. Изготвяне на портфолио:

 • изграждане на цялостен поглед и подреденост на идеите и творенията;
 • структуриране на идеи и оформяне с цел презентиране пред аудитория;
 • видове портфолиа спрямо тяхната насоченост;
 • създаване на две портфолиа – както основното, така и в дигитален формат.

4. Издаване на сертификат за завършен курс.

*Възможност за провеждане на уроците на английски език.

Индивидуални уроци и портфолио

 

Графикът и цените се оформят според индивидуалните изиксвания.

За повече информация: 0888 456 763

График на всички курсове по изкуства

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy