Класическа и дигитална илюстрация 8-14 г.

Класическа и дигитална илюстрация 8-14 г.

Сигурни сме, че всеки от нас пази вечно спомена за любимия си анимационен филм, любимата си детска книжка, както и най-впечатляващата приказка. Важно е да пазим именно този приказен импулс, който във всеки един момент ни пренася в света на въображението ни, където всичко е толкова красиво. Още по-вълнуващо е да можем сами да създадем наша история, без ограничения, също толкова красива като тези, които си представяме в мечтите и сънищата ни. В този курс ще можем да обединим общи усилия, представи и възможности в общ проект, който ще реализираме заедно – авторски комикс. Това ще бъде и общият труд на всяко дете, участник в курса, „облечен“ в цветни страници, които всеки ще може да отнесе със себе си.

Цели на курса:

 • Синтез между класически и дигитални изобразителни средства;
 • Изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес;
 • Придобиване на качества, изграждащи цялостна личност като – толерантност, организираност, експериментаторски дух и креативност;
 • Изграждане на цялостно мислене и структуриране на мисълта.

Етапи, през които ще преминем в курс „Класическа и дигитална илюстрация“:

 • въведение в груповата работа и вписване на всеки един участник в цялостния процес;
 • структуриране на обща идея и разпределение на задачите;
 • влагане на „душа“ в изкуството като цяло – как да изразим идеята си въздействащо?;
 • полагане на основите за изграждане на творческа мисъл;
 • преминаване през всички етапи при изграждане на произведение на изкуството – от поставяне на идея и послание, през скициране и визуализиране до реализиране на зададена тема;
 • цветознание, изследване на въздействието на цветовете и тяхното приложение;
 • композиция;
 • създаване на авторски комикс.

 

Какви знания и умения ще придобият децата ви:

 • запознаване с основните принципи в рисуването, стилове и направления в изкуството;
 • работа с класически похвати за рисуване и последваща обработка чрез компютърни програми;
 • създаване на дигитални изображения;
 • двуизмерно и триизмерно изграждане чрез класически средства и дигитален софтуер;
 • развиване на нестандартно творческо мислене;
 • наблюдателност и способност за визуализация;
 • професионални проекти в областта на графичния дизайн, илюстрацията, анимацията и декоративната живопис;
 • открита комуникация и анализиране на художествените произведения;
 • представяне на идеите си пред аудитория;
 • обхващане на цялостния процес, комуникация, толерантност и способност за правилно планиране на време и ангажираност.

 

Работа по групов проект

1. Силата на екипността:

 • Създаване на история.
 • Изучаване на характерни изобразителни средства.
 • Характерни символи и цветове.
 • Оформяне на цялостна визия на краен продукт.
 • Разпределяне на функции и дейности по проект.
 • Изготвяне на график.

2. Създаване на комикс:

 • Композиция.
 • Видове перспектива.
 • Типография и шрифт. Вписване на текст в илюстрацията.
 • Видове илюстрация.
 • Създаване на корица и цялостно оформяне.
Класическа и дигитална илюстрация 8-14 г.

Учебна година 2018 - 2019 г.

График и цени:

Вторник и четвртък от 18:30 до 20:00 ч.
Начало - 2 октомври

На 1 вноска - 910 лв./ На 2 вноски - 2х480 лв. / На 4 вноски - 1х320 и 3х230 лв.

График на всички курсове по изкуства

Официално завършване на учебната година - 26.05.2019 г.

При желание за включване в курса, но при друг график, свържете с нас.

Учебните занятия са съобразени с официалния график на МОН.

Всички материали са осигурени.

За повече информация: 0888 456 763

Стипендиантска програма TechARTnology - виж повече

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

1 вноска

910 лв.

2 вноски

2х480 лв.

4 вноски

1х320 и 3х230 лв.