Театрална школа 6-9 г./10+ г.

Театрална школа за деца – “Театърът е толкова безкрайно очарователен, защото е толкова неочакван. И толкова много приличащ на живота.” — Артър Милър

Детството е времето, в което всеки един от нас е най-близо до актьорството. Играта, толкова истинска и непринудена за всяко едно дете, стои в основата на актьорското майсторство. Наблюдаваме как децата с часове разиграват своите истории, превръщат се във всичко и всеки, когото си поискат и най-важнотo – абсолютно вярват в това, на което играят. Ето защо, детството е много подходящо време за актьорски занимания, независимо дали очакваме или не бъдеща реализация.

Чрез заниманията с актьорско майсторство:

 • отваряме и развиваме сетивата и възприятията;
 • регистрираме реалността в нейната цялост от различни позиции;
 • развиваме способност за анализ и взимане на решение;
 • постигаме свобода и богатство на изразяване – всичко нужно за цялостно хармонично развитие на всяко дете.

В нашето обучение стремежът е детето да постигне освобождаване на въображението и изваждане на фантазията от рамките на познатото и възможното.

Цели на театрална школа за деца Fusion Academy:

 • Чрез средствата на театралното изкуство, децата да се запознаят и овладеят основните принципи на творческия процес. Развитие на въображението и креативността.
 • Разкриване и обогатяване качествата и изразните средства на всяко дете.
 • Придобиване и утвърждаване на умения за работа в група и реализиране на позитивите от груповото творчество.

Какви знания и умения ще придобият децата:

 • Разкриване и обогатяване на сетивата и възприятията. Наблюдателност. Внимание и концентрация.
 • Развиване на способности за анализ, изграждане на позиция и взимане на решение. Отклик.
 • Развиване на умения за общуване с лекота – развитие на дишането, свобода и активност на речевия апарат; формиране логиката на речта; обогатяване на речника; развитието на образен език.
 • Развиване на паметта, фантазията и въображението. Развиване на асоциативното и креативното мислене.
 • Формиране на способност за уверено и свободно изказване пред аудитория.
 • Сътрудничество, комуникация и работа в група.
 • Сценични умения:
  o Движение – култура и поведение на тялото, координация, рефлективност, адаптация в пространството, ритъм;
  o Реч – дишане, артикулация, право-говор, изразителност, овладяване на гласа;
  o Интегриране на реч и действие.

Децата участници в школата ще се възползват от консултации и общи тренинзи с професионален логопед. За желаещите има и индивидуални занимания.

Статия относно Театралната школа за деца можете да видите тук.

Снимки от завършването на учебната 2017-2018 г. може да видите в галерията ни.

 

 

Част от спектакъла “Избери страна” на децата от Театралната школа и Съвременен танц 2015-2016 г.

Снимки от завършването на учебната 2016-2017 г. може да видите в галерията ни.

Програмата е разработена така, че степента на навлизане в материала и сложността на задачите във всяка група е съобразена с възрастта на участниците. Всички упражнения и задачи, целящи постигането на изброените по-долу умения, са специално разработени за деца и тийнейджъри. Основен стремеж в нашия подход е избягване на изграждането на клишета и „рамки“, а развитие на специфичните характеристики на всяко дете и постепенното им обогатяване.

Всеки курс завършва с реализация на спектакъл разработен съвместно с децата.

Учебно съдържание

Сценично движение

 • Опознаване, усет и контрол на тялото.
 • Сценично напрежение. Контролиране на физическата енергия и хармонизиране на психиката. Сценичен смях.
 • Ритъм. Ритъм и концентрация.
 • Синхронност в групата

Действие и взаимодействие на сцената

 • Внимание на сцената. Видове – слух, зрение, осезание:
  • Кръгове на внимание. Концентрирано и разпределено внимание. Внимание и ритъм
  • Наблюдение, памет и способности за пресъздаване.
  • Синхронност.
 • Органичност на поведението. Вяра и наивност. Етюди.
 • Памет – памет на ума, памет на сърцето, памет на сетивата. Изразяване на емоции.
 • Въображение и фантазия. Асоциативност. Интуиция. Импровизации.
 • Жест и мимика.
 • Действие и взаимодействие на сцената. Обстоятелства. Задача. Партньорство.

Сценична реч

 • Дишане
 • Артикулация
 • Правоговор
 • Изразителност. Темпоритъм. Интонация.
 • Овладяване на гласа
 • Увереност

Работа с текст и изграждане на образ

 • Действен анализ - анализ на текст, събития и взаимоотношения.
 • Анализ на образ и развитие на характер.
 • Словесно действие.
 • Интегриране на реч и действие.

Допълнителен модул: Звук и ритъм за танцьори и актьори - виж тук.

Освен че театърът е най-древното сценично изкуство е и най-комплексното. От един артист се очаква да владее своето тяло, глас, да насочва правилно емоциите си, да бъде ковач, оперен изпълнител, балетист, монтьор и какво ли още не. За всичко това са необходими часове на отдаване, изучаване и практикуване на умения и знания почерпени от всекидневието и натрупани по време на часовете по театър.

Ето защо е необходимо да се възползваме от всяка предоставена ни възможност, с която може да усъвършенстваме нашите знания и умения.

Звукът и музиката са мощно средство за себеизразяване.

Изучаването на музика в училище се оказва кратко и съвсем недостатъчно. Децата забравят неразбраната или не добре усвоена информация, трудно боравят с елементарна теория. Не познават нотите, музикалните инструменти, течения в музиката или велики композитори.

Допълнителният курс „Звук и ритъм за актьори и танцьори“ предоставя на актьора и танцьора възможността да:

 • да обогатяват своята музикална култура;
 • да подобрят речевата си способност и да изчистят някои говорни дефекти;
 • да овладеят гласа си;
 • да следват ритъма, който всеки образ му предоставя.

Ще изследваме гласовите възможности, усещането и способността ни да създаваме и следваме ритъма. Ще имаме смелостта да пеем правилно. Ще разпознаваме и използваме музикалните инструменти.

Курсът включва:

 • Игри с различни музикални инструменти;
 • Говорни практики и техники;
 • Слушане, възприятие и отклик на различната музика;
 • Вокална подготовка.

Чрез курса „Звук и ритъм за актьори и танцьори“ целим да развием:

 • Наблюдателност и способност за пренасяне на опита от една област в друга;
 • Концентрация и готовност на паметта да подаде навреме необходимата информация;
 • Лекота при създаването на нови идеи;
 • Способност за предвиждане чрез фантазия или въображение, раждащо новите идеи;
 • Подобряване на речевите умения; пъргавост на речта – способност да се облече мисълта в слово.

Този курс дава възможност на детето Ви да добие увереност в поставените му задачи. Да преоткрие нови неподозирани качества и да усъвършенства вече натрупаните знания и умения.

График:

Начало 5 октомври

Петък от 18:00 до 19:30 ч.

Цена: 

На 1 вноска 380 лв.
На 2 вноски 2х200 лв.
На 4 вноски 1х150 и 3х90 лв.

 

Театрална школа 6-9 г./10+ г.

Учебна 2018-2019 г.

Група 6-9 г. - понеделник и сряда от 18:00 до 19:30 лв.
Начало - 1 октомври

Група 10+ - неделя от 15:30 до 18:30 лв.
Начало - 7 октомври
Останали свободни места - 2

НОВА ГРУПА 8-12 г.: неделя от 12:30 до 15:30 ч.
Начало - 7 октомври

График на всички курсове по изкуства

Официално завършване на учебната година - 26.05.2019 г.

Учебните занятия са съобразени с официалните ученически ваканции определени от МОН.

В цената са включени всички разходи за завършващия спектакъл и видео заснимането му.

За повече информация: 0883 386 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена курс 6-9 г.

930 лв.

Цена на 2 вноски

2 x 490 лв.

Цена на 4 вноски

1 x 310 лв.
3 x 240 лв.

Цена курс 10+

870 лв.

Цена на 2 вноски

2 x 460 лв.

Цена на 4 вноски

1 x 310 лв.
3 x 220 лв.