TechARTnology – стипендии

luxoft & techartnology

Децата днес живеят в дигитален свят. Те непрекъснато боравят със съвременните технологии, говорят за тях, забавляват се с тях, споделят чрез тях, превърнали са ги в задължителна част от ежедневието си. И колкото повече време прекарват пред малкия екран, играейки и сърфирайки в социалните мрежи, толкова повече родителите им недоволстват от този факт. Но всяка монета има две страни. Ние искаме да ви покажем другата – положителната.

„TechARTnology“ дава един нов и различен поглед към дигитализацията. Чрез изкуството, изключително полезно за развитието на всяко дете, и чрез модерното му поднасяне чрез курс Дигитално изкуство, деца и родители ще открият и полезната страна на технологиите.

Съвместният проект на Luxoft, Fusion Academy и Be Creative Foundation „TechARTnology“ дава възможност на деца с потенциали и мотивация да се потопят в света на дигиталното изкуство. Luxoft ще осигури 10 стипендии за 8-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 8-14 г. Курсът съчетава в себе си по най-добрия начин класическото и дигиталното рисуване и дава основи за анимация и програмиране.

Целта на курс Дигитално изкуство е да развие у тях на първо място креативността и пространственото мислене, както и да им даде знания и умения, които ще са им изключително полезни и базисни за последващо развитие в определена област. Курсът ги подготвя за съвременни професии като: Графичен дизайн, Илюстрация и анимация, Индустриален дизайн, Интериорен дизайн, Ландшафт архитектура, Текстилен дизайн и др.

По време на обучението си децата ще навлязат в дълбочина във всяка тема на курса и ще преминат през всички етапи за цялостно изграждане и представяне на проектите си – от идеята до реализацията. Ще се научат и да презентират идеите и произведенията си, да разказват за процеса на тяхното развитие и преобразуване до техния краен вариант. Ще обогатят културата си в областта на изобразителното изкуство и дизайна, ще развият логическото си мислене и способността да търсят, синтезират и анализират информация, свързана със зададените им проекти.

Вижте повече за курса и програмата му тук.

Целият проект, начин и срокове за кандидатстване, можете да прочетете на сайта на Be Creative foundation

Кандидатстването и подбора на децата ще се извърши в два кръга, както следва:

 • Кръг 1:
  • 01.08.2018 – 14.09.2018 г. – Подаване на електронна поща или на хартиен носител формуляр за кандидатстване за стипендия TechARTnology, с точно попълнени данни на детето и на родителите, както и останалите изискуеми документи, описани по долу;
  • 18.09.2018 г. – Анонсиране на преминалите към втори кръг кандидати;
 • Кръг 2:
  • 19-26.09.2018 г. – Преминалите Първи кръг кандидати се явяват на интервю с представители на Be Creative и на обучителната институция – Fusion Academy;
  • 28.09.2018 г. – Обявяване на десетимата стипендианти по проект „TechARTnology”

За стипендия могат да кандидатстват всички деца, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Деца, които имат изявен интерес към изкуството;
 • Деца от 2 до 7 клас (от 8 до 14-годишна възраст), включително, които да са записани във формална форма на обучение;
 • Деца от семейства с месечен доход, НЕнадвишаващ 600 лв. на член от семейството;
 • Добър успех в училище (над 5,00) за децата от втори до седми клас, включително.

Документите, необходими при кандидатстването, са:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване за стипендия „TechARTnology“;
 • Документи, удостоверяващи, че дохода на член от семейството е под 600 лв.;
 • Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение;
 • Документ, доказващ успеха на децата от втори до пети клас.

Попълнените формуляри и документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени на office@becreative.bg или на адрес гр. София, кв. Драгалевци, ул. Витошка Зорница 2 до 14.09.2018 г.

Формуляра за кандидатстване, както и подробните изисквания по проекта, можете да намерите по-долу тук: www.becreative.bg/techartnology

TechARTnology – стипендии

Срок за кандидатстване за стипендия TechARTnology:

1 етап - 01.08.2018 – 14.09.2018 г.
2 етап - 19-26.09.2018 г.
Обявяване на десетимата стипендианти по проект „TechARTnology” - 28.09.2018 г. 

Изтеглете: Изисквания за кандидатстване по проект "TechARTnology"

Изтеглете: Формуляр за кандидатстване по проект "TechARTnology"

За повече информация:

https://becreative.bg/techartnology

Преподавател:

stefaniya-krumova fon

Стефания Конова