Живопис

Създаването на живопис, не е просто нанасяне на цвят върху бяло платно, това е красив начин да изразиш себе си, своите чувства, емоции, мисли и идеи. Всеки цвят, всяка линия носи различно послание, потапящо съзерцаващия в света на художника.

Цели на курса:

 • изучаване и овладяване на изобразителния процес;
 • развиване на творческите способности на всеки курсист;
 • разкриване и утвърждаване на позитивите от груповото творчество.

Етапи, през които ще преминем:

 • поставяне на идея и послание при изграждане на картина;
 • скициране и идейно разработване;
 • избор на цвят, форма и композиция, най-пълно изразяващи идеята, чрез анализ и диалог;
 • събиране на материали за портфолио;
 • рисуване от натура и по въображение;
 • интерпретиране на постановки в определен стил от изкуството;
 • конферанси.

Какви знания и умения ще придобием:

 • запознаване с история на изкуството;
 • запознаване и овладяване на живописните изразни средства и материали;
 • композиране на рисувателното пространство;
 • съобразяване с пропорциите и съотношенията при построяване на форма;
 • създаване на триизмерен образ чрез перспектива и светлосянка;
 • улавяне на движение и пресъздаване на характерни особености;
 • опознаване качествата на цветовете и прилагането им с цел желано въздействие на картината;
 • развитие на наблюдателност и способност за визуализиране;
 • развитие на пространствено мислене;
 • представяне и споделяне на идеи;
 • формиране на собствен начин за творческо себеизразяване.

Не е нужен предварителен опит в рисуването и живописта. Всички необходими знания и умения ще придобиете по време на курса.

Всеки участник получава сертификат за завършен курс по рисуване – Живопис.

Материали и средства

Маслени бои, акрилни бои, акварел, сух пастел, графични материали. В зависимост от темата се работи върху кадастрон, каширан фазер или платно.

Раздел 1 - първи семестър

Принципи в живописта. Техники и материали. Полагане на основите за изграждане на творческа мисъл.

Основни теми, застъпени в раздела:

 1. Цветознание. Абстрактни композиции.
  • Задачи и упражнения за постигане на цветова хармония.
  • Уроци за нюансиране, градации и цветови съчетания. Гами.
  • Работа с качествата нa цветовете за цялостната цветова и тонална организация на живописното произведение, съобразно неговото съдържание.
 2. Композиция. Рисуване от натура.
  • Упражнения с цел насърчаване на експериментирането и творческите потенциали.
  • Уроци за изграждане на правилна конструкция, пропорции, съотношения и визуален характер на обект.
  • Светлосянъчно изграждане на обем. Светлина и сянка.
  • Работа с различни техники и материали за придобиване на творческо изразяване.
  • Комуникация между форма и цвят.
 3. Интерпретиране на атрактивни постановки по стилове от история на изкуството.
  • Запознаване с основните направления от история на изкуството.
  • Усвояване на всички изразни средства при изграждане на форма.
  • Комуникация на формата спрямо средата, в която е поставена.
  • Предоставяне на творческа свобода и насърчаване експериментирането.
  • Разработване на нестандартни композиции.

Раздел 2- втори семестър

Навлизане в дълбочина в твоческия процес и разшираване на художествения спектър. Изобразяване на по-сложни образи и сюжети.

Основни теми, застъпени в раздела:

 1. Изграждане на пространство. Линейна и въздушна перспектива.
  • Основи на перспективата. Видове.
  • Задачи и упражнения за пресъздаване на дълбочина.
  • Многопланово изграждане на цвят. Въздушна перспектива. Преговор по цветознание.
  • Перспективни съкращения. Линейна перспектива.
  • Задачи, развиващи собствен стил и начин на работа.
 2. Сложни обеми. Умело съчетание на материали. Пресъздаване на душевността. Портрет.
  • Пропорции, визиране, пластична анатомия.
  • Портретни скици и ескизи с различни материали.
  • Светлосянъчно изграждане на сложен обем.
  • Рисуване от натура. Етюд.
  • Стилистично интерпретиране на портрет. Стилизация, деформация и декоративно изграждане.

Втори семестър завършва с изготвяне на портфолио, вътрешен конферанс и изложба.

Целта на този курс е да надгражда курса за начинаеши, но това не означава, че в него не могат да се включат и хора, които не са изкарали предишен курс в Fusion Academy.

Основни теми, застъпени в курса:

 1. Цветознание и композиция.
  • Работа с качествата нa цветовете за цялостната цветова и тонална организация на живописното произведение, съобразно неговото съдържание.
 2. Рисуване от натура.
  • Упражнения с цел насърчаване на експериментирането и творческите потенциали.
  • Работа с различни техники и материали за придобиване на творческо изразяване.
  • Използване на постановката, като база за творческа интерпретация.
 3. Изграждане на пространство. Линейна и въздушна перспектива.
  • Многопланово изграждане на цвят. Въздушна перспектива. Преговор по цветознание.
  • Перспективни съкращения. Линейна перспектива.
  • Задачи, развиващи собствен стил и начин на работа.
 4. Интерпретиране по стилове от история на изкуството. Предоставяне на творческа свобода и насърчаване експериментирането.
 5.  Сложни обеми. Портрет и човешка фигура.
  • Стилистично интерпретиране. Стилизация, деформация и декоративно изграждане.
  • Умело съчетание на материали.
  • Пресъздаване на душевността.

Завършваме с изготвяне на портфолио, вътрешен конферанс и изложба.

Живопис

Ранно записване до 24 август - отстъпка 10%

График:

Курс за напреднали - събота 10:00-13:00 ч.

Начало - 27 октомври

Курс за начинаещи - неделя 10:00-13:00 ч.

Начало - 02 декември

 

Всички материали са осигурени.

Възможност за разсрочено плащане.

За повече информация: 0887 972860

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Преподавател:

hristina-geraskova fon

Христина Гераскова

Цена/1 вноска

900

Цена/2 вноски

2 х 470 лв.

Цена/4 вноски

1 x 360 лв.
3 x 210 лв.

Изящни