Звук и ритъм

Говоренето е ритъм. Ходенето е ритъм. Животът е ритъм!
Заповядайте в новия и единствен по рода си музикален курс “Звук и ритъм“!

Музиката е едно от най-мощните средства за себеизразяване. Чрез нея ние общуваме с лекота, като използваме език, по-неподправен и директен от словесния. Език, в който няма грешен изказ и неразбиране – езикът на нашите чувства и емоции. Непринуденото общуване, което музиката позволява, ни помага да избягаме от натовареното си ежедневие и да освободим мислите си, да се отдадем на един спонтанен и естествен начин на комуникация.

В „Звук и ритъм“ ще свирим, ще се движим, ще пеем, ще “озвучаваме“ нашите чувства, ще слушаме, ще се смеем, ще споделяме, ще се удивляваме от самите себе си… И всичко това чрез завладяващата сила на звука, който, освен красив, може да бъде нежен или възторжен, смел или плах, изненадващ или предвидим, категоричен… и всичко, което сме ние в момента.

Свири се с чудесни перкусионни /ударни/ инструменти, изработени предимно от естествени материали, гарантиращи лесен начин на звукоизвличане. Използваме тарамбуки, бонгуси, даф, маракаси, металофони, пееща купа, камъни и много други. Чрез употребата на музикалните инструменти, които всеки подбира индивидуално, достига до напълно свободни импровизации, илюстриращи и създаващи желаните от него чувства и емоции.

За да участвате в нашето пътешествие, не е необходимо да владеете музикален инструмент професионално.

В курса изучаваме динамика, ритъм, темпо, мелодия, хармония. Използваме силата на тяхното въздействие и разкриваме реалното им предназначение чрез:

  • ритмични упражнения, които усилват чувството за ритъм, развиват концентрацията;
  • игри с различни ударни музикални инструменти. Те засилват благоприятното въздействие на усещането за работа в екип;
  • вокална работа – дава възможност за себеизразяване и засилване на вярата в собствените сили, овладяване на гласовите данни;
  • изпълнение на ритмичен съпровод, съчетан с движение – развиване на по-добра координация на тялото;
  • създаване на навик да се слуша музика, разкриване на красотата на различните стилове и жанрове в това изкуство.

Развихрете своето въображение и креативност в звук и ритъм! Очакваме ви!

Звук и ритъм

График:

Начало: 19 ноември

Неделя от 14:30 до 16:00 ч.

За повече информация за часовете и графика позвънете на тел. 0883 386 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/посещение

25 лв.