Звук и ритъм за актьори и танцьори

Театърът и танцът са много синтезни изкуства и, за да бъдат актьорът и танцьорът добри, те трябва да притежават много и различни умения. Те трябва да се научат да владеят и използват емоцията си, тялото си, гласа си, да намират различни начини да комуникират с всичко заобикалящо ги. От тях се изисква да бъдат много наблюдателни и по-запознати с всичко, което се случва около тях и с тях.

За тях звукът и музиката са мощно средство за себеизразяване.

Изучаването  на музика в училище се оказва недостатъчно – кратко и насочено само в едно направление. Освен това децата забравят неразбраната или не добре усвоена информация, трудно боравят с елементарна теория. Не познават нотите, музикалните инструменти, течения в музиката или велики композитори.

Курсът „Звук и ритъм за актьори и танцьори“ предоставя на актьора и танцьора възможността да:

 • да обогатяват своята музикална култура;
 • да подобрят речевата си способност и да изчистят някои говорни дефекти;
 • да овладеят гласа си;
 • да следват ритъма, който всеки образ му предоставя.

Ще изследваме гласовите възможности, усещането и способността ни да създаваме и следваме ритъма. Ще имаме смелостта да пеем правилно. Ще разпознаваме и използваме музикалните инструменти.

Курсът включва:

 • Игри с различни музикални инструменти;
 • Говорни практики и техники;
 • Слушане, възприятие и отклик на различната музика;
 • Вокална подготовка.

Чрез курса „Звук и ритъм за актьори и танцьори“ целим да развием:

 • Наблюдателност и способност за пренасяне на опита от една област в друга;
 • Концентрация и готовност на паметта да подаде навреме необходимата информация;
 • Лекота при създаването на нови идеи;
 • Способност за предвиждане чрез фантазия или въображение, раждащо новите идеи;
 • Подобряване на речевите умения; пъргавост на речта – способност да се облече мисълта в слово.

Този курс дава възможност на детето Ви да добие увереност в поставените му задачи. Да преоткрие нови неподозирани качества и да усъвършенства вече натрупаните знания и умения.

Звук и ритъм за актьори и танцьори

Учебна 2018 - 2019 г.

График:

Начало 5 октомври

Петък от 18:00 до 19:30 ч.

График на всички курсове по изкуства

Официално завършване на учебната година - 26.05.2019 г.

Учебните занятия са съобразени с официалния график на МОН.

За повече информация: 0883 386 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

На 1 вноска

380 лв.

На 2 вноски

2х200 лв.

На 4 вноски

1х150 и
3х90 лв.