Звук и ритъм 7-14 г.

Говоренето е ритъм. Ходенето е ритъм. Животът е ритъм!

Заповядайте в новия и единствен по рода си музикален курс “Звук и ритъм“!

Музиката е едно от най-мощните средства за себеизразяване. Чрез нея ние общуваме с лекота, като използваме език, по-неподправен и директен от словесния. Език, в който няма грешен изказ и неразбиране – езикът на нашите чувства и емоции. Непринуденото общуване, което музиката позволява, помага на децата да подсилят вярата в себе си и провокира тяхното любопитство и желание да търсят и използват своите творчески възможности. Сцената и музиката за децата са защитено от реалността място, където те могат да изразят това което чувстват и да проявят креативност и спонтанност.

В нашия курс децата изследват своите сетива и възприятия. Чрез движение, звук, ритъм и говор те развиват своите изразни средства, а съчетаването с акустични музикални инструменти води до истинско удоволствие от изживяването и засилва вътрешния порив за живот и развитие.

В „Звук и ритъм“ ще свирим, ще се движим, ще пеем, ще “озвучаваме“ нашите чувства, ще слушаме, ще се смеем, ще споделяме и ще се удивляваме от самите себе си… И всичко това чрез завладяващата сила на звука, който, освен красив, може да бъде нежен или възторжен, смел или плах, изненадващ или предвидим, категоричен… И всичко, което сме ние в момента.

Свирим с чудесни перкусионни /ударни/ инструменти, изработени предимно от естествени материали, гарантиращи лесен начин на звукоизвличане. Използваме тарамбуки, бонгуси, даф, маракаси, металофони, пееща купа, камъни и много други. Чрез употребата на музикалните инструменти, които детето подбира само, достига до напълно свободни импровизации, илюстриращи и създаващи желаните от него чувства и емоции.

За да участват децата в нашето пътешествие, не е необходимо да владеят музикален инструмент.

В курса изучваме и динамика, ритъм, темпо, мелодия, хармония и въвеждаме децата в света на музикалното изкуство с лекота. Използваме силата на тяхното въздействие и разкриваме тяхното реално предназначение чрез:

 • ритмични упражнения, които усилват чувството за ритъм, развиват концентрацията;
 • игри с различни ударни музикални инструменти. Те засилват благоприятното въздействие на усещането за работа в екип;
 • вокална работа – дава възможност за себеизразяване и засилване на вярата в собствените сили, овладяване на гласовите данни;
 • изпълнение на ритмичен съпровод съчетан с движение – развиване на по-добра координация на тялото;
 • създаване на навик да се слуша музика, разкриване на красотата на различните стилове и жанрове в това изкуство

Чрез курса „Звук и ритъм“ целим да развием:

 • Наблюдателност и способност да се открие проблема от пръв поглед;
 • Способност за пренасяне на опита от една област в друга;
 • Концентрация и готовност на паметта да подаде навреме необходимата информация;
 • Лекота при създаването на нови идеи;
 • Способност за предвиждане чрез фантазия или въображение, раждащо новите идеи;
 • Умелост за доизработване на даден продукт или проект, достигайки до желания краен резултат;
 • Подобряване на речевите умения; пъргавост на речта – способност да се облече мисълта в слово;
 • Вдъхновението, което децата изпитват, стимулира трудолюбието в дадената област, която е предизвикала интереса им и ги учи на постоянство и отдаденост;
 • Не позволяваме на децата да изгубят така ценната за всички ни – склонността към игра;
 • Насърчаваме чувството за хумор и своята оригиналност;

Силата на музикалните инструменти се крие в това, че те предизвикват любопитство.

Снимки от завършването на учебната 2017-2018 г. може да видите в галерията ни.

Звук и ритъм 7-14 г.

 Учебна 2018-2019 г.

График: 

Вторник и четвъртък - от 18:00 до 19:30 ч.
Начало: 2 октомври

Учебните занятия са съобразени с официалните ученически ваканции определени от МОН.

График на всички курсове по изкуства

Официално завършване на учебната година - 26.05.2019 г.

За повече информация: 0883 396 319

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/1 вноска

900 лв.

Цена/2 вноски

480 лв.

Цена/4 вноски

1 x 340 лв.
3 x 220 лв.