Изобразителни

Курсовете по Рисуване, Моделиране и Дигитални изкуства за деца откриват пред децата пространство, в което творят, намират вдъхновението и развиват совето въображение. Изкуството развива сетивата, образното мислене, креативността и формира естетически усет в децата. Арт школата на Fusion Academy и преподавателите в нея ще превърнат часовете на децата в приказка.


Курсът по рисуване за деца създава вълшебно пространство, в което децата могат свободно да развиват своята креативност и пресъздават картините на своето въображение.

Обучение по рисуване за деца. Развитие на потенциалите чрез откривателство, въображение, приказки и игри.

Курс по рисуване за деца, който чрез общуване развива сетивата, образното мислене и креативността в децата.

Курсът по дигитално рисуване за деца е синтез между класически и дигитални изобразителни средства. Развитие на креативността чрез експериментиране и свобода.

Модерно поднасяне на изкуството чрез дигитализацията. 10 стипендии за 4-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 7-12 г.

Ще обединим класически и дигитални изобразителни средства и ще създадем авторски комикс. Запознаване с основните принципи в рисуването, стилове и направления в изкуството.

Курс по Дизайн и проектиране за деца, който съчетава в себе си продуктов, пространствен, графичен и интериорен дизайн. Децата създават свои цялостни проекти.

Запознаване със същността на графичния дизайн, развиване на чувството за естетика и творческа изобретателност, овладяване на работата с професионални графични софтуери.

Курс Моделиране за деца от 8 до 14 г. Запознаване и овладяване на творческия процес чрез средствата на скулптурата.