Приложни

Приложните изкуства развиват креативното мислене на децата. Курсовете по Моден дизайн, Дизайн и Проектиране и Фотография са със специално разработени учебни програми, които дават знания и поле за изява на въображението на децата. Ще правят собствени проекти и ще минават през всички стъпки на творчеството при изграждането на собствено портфолио.

Синтез между въображение, креативност, изкуство и приложни техники. Децата ще имат възможността да експериментират с различни материали.

Курсът по моден дизайн за деца им дава свободата да изразяват своята индивидуалност, чрез средствата на приложните изкуства.

Курс по Дизайн и проектиране за деца, който съчетава в себе си продуктов, пространствен, графичен и интериорен дизайн. Децата създават свои цялостни проекти.

Запознаване със същността на графичния дизайн, развиване на чувството за естетика и творческа изобретателност, овладяване на работата с професионални графични софтуери.

Курс по фотография за деца, чрез който се усвоява по-задълбоченото откриване на различни гледни точки, обогатяване на светоусещането и усвояване на цялостен начин на мислене.