Fusion в проектирането и дизайна

Мисия

Във Fusion Academy превръщаме клиента в творец на мечтания от него дом. Даваме му средствата и вдъхновението, които са му нужни да създаде качествено пространство за живот, работа и творчество, в което да се чувства щастлив. Нашите интериорни и ландшафтни проекти изразяват светоусещането на собствениците и тяхното разбиране за красота и хармония.

Интериорен дизайн и ландшафтна архитектура

Създаваме интериори и паркове така, както художник създава своята картина. Превръщаме пространството в композиционна цялост от цветове, форми и елементи, отговарящи на потребностите на човек и стремежа му за по-добър и качествен живот.

Основните ни цели при създаването на интериори са:

  • Да увлечем клиента в процеса на обсъждане и планиране, за да може крайният резултат да отговаря на неговата индивидуалност;
  • Да се съобразим с нуждите и интересите му за изграждането на желаната визия и комфорт;
  • Да създадем естествен синтез между функционалност и естетика – главно предизвикателство пред всеки дизайнер;
  • Да внесем хармония и красота в интериора чрез творчески решения и изкуство.

Проектираме, както жилища, така и обществени пространства – офиси, търговски площи, заведения, пространства за култура, изкуство, спорт и много други.

Основните ни цели при създаването на ландшафт са:

  • Да създадем хармонична и комфортна природна среда;
  • Да внесем максимално природата в градския ни стил на живот;
  • Чрез творчески решения да обогатим екологичната култура на съвременния човек.

Изготвяме ландшафтни проекти, подготовка и представяне на проектна документация по част „Паркоустройство и благоустройство“ в Дирекция “Зелена система”, експертна оценка на съществуваща растителност и консултации.