Fusion в обучението

Мисия

Да реализираме ново образование, основано на иновативно преподаване и креативно учене, което да подготви малки и големи за съзнателни творци на новия свят.

Защото вярваме:

 • в жизнеността и неограничените творчески способности на човешкия дух;
 • че креативността е основна черта, заложена във всеки и развитието ѝ е въпрос на избор;
 • че креативността най-добре се култивира в група посредством откритост, смелост и сътрудничество.

За образователния процес във Fusion Academy

Трите основни стълба в нашата работа са:

 • Обучение /усвояване на знания и умения/
 • Възпитание /култивиране на ценности/
 • Креативност /творческа изява на вродените заложби/

Защо?

 • Целта на новото образование е да създаде цялостни, смели и творчески индивидуалности, които да изградят бъдещето посредством групово сътрудничество и воля за добро;
 • От първостепенна важност е хармоничното развитие на децата като личности, а след това и като съзнателни участници в по-големи формации.

Какво?
Провеждаме курсове по езици и изкуства, които развиват в децата:

 • когнитивни способности;
 • емоционална интелигентност;
 • въображение и творческо себеизразяване.

Интегрираната годишна програма е подчинена на обща концепция, която свързва учебните предмети и позволява да бъдат изградени креативни мостове между отделните дисциплини. Тя позволява децата да се срещат през учебната година и да взаимодействат, като се обучават взаимно. Програмата кулминира в годишно завършване, в което креативно участват всички деца според посещавания годишен курс.

Как?
Работата ни се основава на синтез на най-доброто от световния педагогически опит – стратегии, технологии и методи.

За нас истинското обучение е най-вече изграждане на отношения на доверие, подкрепа и любов между обучители и обучавани. Някои от методите ни са:

 • Съвместно учене и сътрудничество;
 • Учене чрез опит и откривателство;
 • Евристично /креативно/ обучение;
 • Групово обучение;
 • Игрови модели и симулации.

и много други…

В духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага иновативни формати за всички ученици като Дигитално рисуване за деца от 6 до 18 г. и Дизайн за деца от 9 до 14 г.