Английски – Fly High 1-5 клас

Курс по английски език за деца – Fly High 1: 1-2 клас

курс по английски език за деца - fly-high1Програмата на курс по английски език за деца – Fly High 1 е специално разработена за деца в 1 и 2 клас. Иновативните методи на обучение намират все по-добра основа тъй като в децата се засилва способността за асоциативно мислене и желанието за откривателство.

 

 Основна програма курса по английски език за деца – Fly High 1 

 • Започва запознаване с азбуката и писменото овладяване на английския език. Децата напредват постепенно, като в края на курса могат да пишат кратко съчинение;
 • Иновативните игрови формати подобряват умението за слушане с разбиране;
 • Наблягаме върху уменията за говорене. Същността на комуникационния подход се заключва в поставянето на децата в смислена за тях ситуация;
 • Започват първи форми на съвместно обучение с децата от други групи – английския език, изкуства, театър и др.;
 • Първи стъпки в Cloud стаята за СОУС – само-организирана учебна среда. Задаваме Големи въпроси, целящи да запалят детското въображение и да провокират истинския процес на откривателство.
 • Децата напредват с най-модерната четиристепенна система на Pearson „Fly High“, която покрива критериите на ниво CEF A1 по Европейската езикова рамка. Комплектът от учебник и тетрадка включва комикси, игри и песни, плюс още много упражнения на интерактивния CD-ROM.

Обучението включва и елементи от иновативната програма Genki English за обучение на деца по английски език, която е застъпена изцяло в курса по Английски език за деца в педучилищна възраст. Повече за Genki English може да прочетете в в интервюто с нашия преподавател Ирина Мацанова – интервю.

Но да не спираме дотук…

 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от FUSION ACADEMY поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината.
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество.
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса.
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Курс по английски език за деца - Fly High 2: 2-3 клас

курс по английски език за деца - fly-high2Програмата на курс по английски език за деца - Fly High 2 е специално разработена за деца в 2 и 3 клас, които вече са изучавали английски език. Иновативните методи на обучение, с които започваме в по-ранните курсове, тук намират по-широко приложение. Акцентираме не само на изучаването на езика, но и на развитието на креативността и сътрудничеството в група.

Основна програма курс по английски език за деца - Fly High 2

 • Развива се писменото овладяване на английския език. Децата напредват постепенно, като в края на курса могат да пишат текст-съчинение до 80-100 думи;
 • Иновативните игрови формати подобряват умението за слушане с разбиране;
 • Наблягаме върху уменията за говорене. Същността на комуникационния подход се заключва в поставянето на децата в смислена за тях ситуация;
 • Въвеждаме иновативни форми на съвместно обучение с децата от други групи – английския език, изкуства, театър и др.;
 • Периодични посещения в Cloud стаята за СОУС – само-организирана учебна среда. Задаваме Големи въпроси, целящи да запалят детското въображение и да провокират истинския процес на откривателство;
 • Децата напредват с най-модерната четиристепенна система на Pearson „Fly High“, която покрива критериите на ниво CEF A1 по Европейската езикова рамка. Комплектът от учебник и тетрадка включва комикси, игри и песни, плюс още много упражнения на интерактивния CD-ROM. Програмата подпомага децата в усвояването на материала по английски в училище.

Но да не спираме дотук…

 • Възможност за получаване на първи детски сертификат First Words на PTE /Pearson Test of English/. Тестът се полага при желание и предварително записване;
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от FUSION ACADEMY поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици - Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Курс по английски език за деца - Fly High 3: 3-4 клас

курс по английски език за деца - fly-high3Програмата на курс по английски език за деца - Fly High 3 е специално разработена за деца в 3 и 4 клас, които вече са изучавали английски език. Разгръщаме иновативните методи на обучение, с които започваме в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Основна програма курс по английски език за деца - Fly High 3 

 • Развива се писменото овладяване на английския език. Децата напредват, като в края на курса могат да пишат текст-съчинение до 100-120 думи.
 • Умението за слушане с разбиране вече е на много добро ниво;
 • Силен акцент върху речевата продукция. Същността на комуникационния подход се заключва в поставянето на децата в близка до тях ситуация и общуване на смислени за тях теми;
 • Въвеждаме иновативни форми на съвместно обучение с децата от други групи – английския език, изкуства, театър и др.;
 • Периодични посещения в Cloud стаята за СОУС – само-организирана учебна среда. Задаваме Големи въпроси, целящи да запалят детското въображение и да провокират истинския процес на откривателство;
 • Ролята на учителя се измества от фронтално активен преподавател към съветник и ръководител, който оставя място на децата сами да откриват и претворяват езика;
 • Децата напредват с най-модерната четиристепенна система на Pearson „Fly High“, която покрива критериите на ниво CEF A1 по Европейската езикова рамка. Комплектът от учебник и тетрадка включва комикси, игри и песни, плюс още много упражнения на интерактивния CD-ROM! Програмата подпомага децата в усвояването на материала по английски в училище.

Но да не спираме дотук…

 • Възможност за получаване на сертификати Springboard или Quickmarch на PTE /Pearson Test of English/. Тестът се полага при желание и предварително записване;
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици - Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Курс по английски език за деца - Fly High 4: 4-5 клас

курс по английски език за деца - flyhigh4Програмата на курс по английски език за деца - Fly High 4 е специално разработена за деца в 4 и 5 клас, които вече са изучавали английски език. Разгръщаме иновативните методи на обучение, с които започваме в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Основна програма курс по английски език за деца - Fly High 4

 • Развива се писменото овладяване на английския език. Децата напредват, като в края на курса могат да пишат текст-съчинение до 150 думи;
 • Умението за слушане и четене с разбиране вече е на много добро ниво. Работа с допълнителна литература;
 • Силен акцент върху речевата продукция. Същността на комуникационния подход се заключва в поставянето на децата в близка до тях ситуация и общуване на смислени за тях теми;
 • Въвеждаме иновативни форми на съвместно обучение с децата от други групи – английски език, изкуства, театър и др;
 • Периодични занятия в Cloud стаята за СОУС – само-организирана учебна среда. Задаваме Големи въпроси, целящи да запалят детското въображение и да провокират истинския процес на откривателство;
 • Ролята на учителя се измества от фронтално активен преподавател към съветник и ръководител, който оставя място на децата сами да откриват и претворяват езика;
 • Децата напредват с най-модерната четиристепенна система на Pearson „Fly High“, която покрива критериите на ниво CEF A1 по Европейската езикова рамка. Комплектът от учебник и тетрадка включва комикси, игри и песни, плюс още много упражнения на интерактивния CD-ROM;
 • Програмата подпомага децата в усвояването на материала по английски в училище.

Но да не спираме дотук…

 • Възможност за получаване на сертификати Breakthrough на PTE /Pearson Test of English/. Тестът се полага при желание и предварително записване;
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици - Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Английски – Fly High 1-5 клас

Учебна година 2018 - 2019 г.
Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Официално завършване: 26 май

FlyHigh 1
Вторник и четвъртък: 16:45-18:00 ч.
Вторник и четвъртък: 18:00-19:15 ч.

Възможност за сутрешни групи при желание

Общ хорариум: 90 учебни часа по 45 минути.
Посещения: 2 пъти седмично х 1.5 уч.ч.

FlyHigh 2

Група 1: Понеделник и сряда: 16:30-18:00 ч.

Група 2: Понеделник и сряда: 18:00-19:30 ч.

Възможност за сутрешни групи при желание

Общ хорариум: 120 учебни часа по 45 минути.
Посещения: 2 пъти седмично х 2 уч.ч.

FlyHigh 3

Вторник и четвъртък: 18:00-19:30 ч.

Възможност за сутрешни групи при желание

Общ хорариум: 120 учебни часа по 45 минути.
Посещения: 2 пъти седмично х 2 уч.ч.

FlyHigh 4
Общ хорариум: 150 учебни часа по 45 минути.
Посещения: 2 пъти седмично х 2.5 уч.ч.

Възможност за сутрешни групи при желание

Възможност за разсрочено плащане.

Има възможност и за други часове и групи, потърсете ни за повече информация на тел. 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена Fly High 1

680 лв.

Цена Fly High 2

710 лв.

Цена Fly High 3

730 лв.

Цена Fly High 4

730 лв.