Intelligent Business – Бизнес английски

бизнес английски intelligent-businessБизнес английски по системата Intelligent Business  в 6 нива: Elementary – Advanced
с автентични материали от списание The Economist 

Курсът по бизнес английски е разработен по системата Intelligent Business –динамична и гъвкава система с интегрирани разнообразни компоненти, които дават необходимите знания и умения за работа в бизнес-среда. Предлага задълбочени обяснения и богат автентичен материал от списание ” The Economist “.

Какво да очаквате от курса по бизнес английски?

В курса по бизнес английски се разглеждат основните концепции и правила в бизнеса и други, свързани с него области – технологии и околна среда. Оригинални бизнес-сценарии представят дилеми за разрешаване и насърчават курсистите да мислят критично и обективно и да прилагат наученото на практика. – учебникът съдържа наръчник с практически насоки за писане и разнообразна бизнес-кореспонденция и е-mail – системата е предвидена за около 80 учебни часа, които могат да се увеличат до около 100-120 като се използва специалната Skills Book.

Тетрадката е със CD-ROM и съдържа много практически упражнения върху всички езикови умения; развива и упражнява уменията, необходими в работата: приключване на сделки, публични презентации, предотвратяване на конфликти.

Intelligent Business – Бизнес английски

График
Курсове се сформират през цялата година. Моля проверете за налични групи и нива.

Интензивни тримесечени курсове
Общ хорариум
100 учебни часа х 40 минути.

Посещения седмично
3 пъти х 3.5 учебни часа

Интензивен четиримесечен курс
Общ хорариум
100 учебни часа х 40 минути.

Посещения седмично
2 пъти х 3 учебни часа

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена

510 лв.