Испански език 11-14 г.

codigo1codigo2codigo3codigo4Програмата на курс по испански език Codigo е специално разработена за деца и тинейджъри в 5-8 клас, които вече са изучавали испански език. Разгръщаме иновативните методи на обучение, с които започваме в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Програма на курса

Codigo е една от най-добрите системи, разработена от филолози и методисти, за преподаване на испански като чужд език. Тя развива и надгражда уменията на децата в четирите основни области на езиково усвояване:

  • Говорене
  • Четене с разбиране
  • Писане
  • Слушане

За младите ученици изучаването на испанския език става обичано и желано занимание поради интересната тематика, методи и модулен дизайн на учебника. Той се състои от четири нива. Всяко ниво се състои от шест единици, с два урока всяка, и три допълнителни секции: Образование за гражданство, което предлага обучението в ценности; Интердисциплинарна секция, предлагаща изучаване на испански в глобален образователен аспект и Подготовка за изпит, който помага на учениците да се подготвят да преминат официалните изпити с успех.

Но да не спираме дотук…

  • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
  • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
  • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
  • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Испански език 11-14 г.

Учебна година 2018 - 2019 г.
Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Официално завършване: 26 май

Общ годишен хорариум
120 учебни часа х 45 минути

Посещения седмично
2 пъти седмично х 2 уч. ч.

График:

Codigo 1 - понеделник и сряда от 18:00 до 19:30 ч.

Codigo 1 - събота от 10:00 до 12:00 ч.

Възможност за разсрочено плащане.

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/1 вноска

790 лв.

Цена/2 вноски

2 x 415 лв.

Цена/4 вноски

1 x 250 лв. 3 x 210 лв.