Изпити тийнейджъри и възрастни

изпит по английски - pte-academic

Изпит по английски – PTE Academic

PTE Academic е единственият международно признат изпит по английски, който е стриктно обвързан с Общата европейска езикова рамка.

Изключителна поверителност и сигурност – от първия момент на регистрация на кандидатите за изпита до получаване на сертификата за постигнатите резултати.

 • Всеки кандидат прави самостоятелно своята регистрация онлайн.
 • Изпитите се провеждат само в изпитни центрове оторизирани от Pearson VUE при строг контрол на сигурността.
 • Датите за изпита се определят от изпитните центрове и на практика могат да бъдат почти всеки работен ден.
 • В деня на изпита, в изпитния център, кандидатът се легитимира с лична карта, прави му се снимка на място, вземат се биометрични данни – отпечатък от пръст и длан. При всяко влизане и излизане от залата за изпит се сравняват биометричните данни и легитимацията.
 • В началото на изпита се прави запис на гласа на изпитвания, който служи за сравнение по време на теста Speaking/Говорене.
 • Целият изпит се провеждат в един ден в рамките на 3 часа.
 • Всички компоненти на изпита се проверяват автоматично от компютър с най-модерна технология, дори и компонента Speaking/Говорене. Субективното оценяване на кандидатите е изключено напълно.
 • Резултатите от изпита се получават до 5 работни дни.
 • Само кандидатите имат достъп до своите резултати и може да ги предостави на неограничен брой университети в цял свят при кандидатстване. Над 950 университета от над 30 държави признават резултатите от PTE Academic като гаранция, че приемат студенти, които общуват свободно в академична среда. Пълен списък на университетите, които признават изпит по английски PTE Academic при кандидатстване, можете да видите на https://pearsonpte.com/PTEAcademic/Recognizing/Pages/home.aspx

За повече информация относно изпита по английски език PTE Academic посетете www.pearsonpte.com.

За повече информация относно подготовката, регистрацията, мястото на изпитните центрове и явяването на изпита PTE Academic посетете www.bgexamboard.com

Виж курсовете за подготовка >>>

изпит по английски - pte-generalPTE General е в шест нива, които покриват напълно нивата на Европейската езикова рамка (CEFR).

Съществува съответствие между изпитните нива на PTE и нивата на Cambridge University и Европейската езикова рамка - CEFR, които даваме по-долу за улеснение:

 • PTE-А1  /    .......   /    A1 (Foundation)
 • PTE-1    /    KET    /    A2 (Elementary)
 • PTE-2    /    PET    /    B1 (Intermediate)
 • PTE-3    /    FCE    /    B2 (Upper Intermediate)
 • PTE-4    /    CAE    /    C1 (Advanced)
 • PTE-5    /    CPE    /    C2 (Proficient)

Нивото, което покрива изцяло изискванията на работодателите е ниво 3, а за кандидатстване в различни колежи и университети е необходимо ниво 4 или 5. Тези две нива са подходящи и за професионалисти в различни области, които желаят да получат официално право на работа във Великобритания.

 • Акцентът на изпитите е не върху академичните и теоретичните знания, а върху познати, реални ситуации, с които всеки се среща в ежедневието, независимо дали става въпрос за работа, учене, пазаруване или социални контакти.
 • Изпитът е на два етапа: писмен и устен. В писмената част, кандитатите имат възможност да покажат колко добре разбират това, което чуват или четат и как могат да се изразяват подходящо в писмен вид. Устното представяне на всеки кандидат се записва и заедно с неговата писмена работа се връща във Великобритания за проверяване, оценяване и контрол на оценката, получена от кандидата за представянето му на интервюто тук. Провеждането и оценяването на устната част от изпита се извършва от обучени и сертифицирани за това преподаватели.

PTE General се провеждат в над 30 изпитни центъра в България. Всяка календарна година има четири изпитни сесии – през май, юни, ноември и декември. Провеждат се в събота и точните дати за писмения изпит се обявяват в началото на годината. Устната част се провежда в рамките на 2 седмици преди писмения изпит или в деня на изпита, като графикът се определя от изпитния център. Необходима е предварителна регистрация, която можете да направите в най-близкия изпитен център или в офисите на Pearson Longman – Bulgaria.

PTE General се признават за кандидатстване в престижни университети в Англия, Дания и Холандия. Университетите в България, които също ги признават са Нов Български Университет, ПУ „Паисий Хилендарски”, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, Висше Училище Международен Колеж в Добрич.

Повече информация за изпитите и изпитните центрове на www.BgExamBoard.com