Английски – Live Beat 6-9 клас

livebeat1 livebeat2 livebeat3 livebeat4

Програмата на курс по английски език – Live Beat е специално разработена за ученици от 6 до 9 клас, които вече са изучавали английски език. Разгръщаме иновативните методи на обучение, с които започваме в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Основна програма на курс по английски език – Live Beat 1, 2, 3, 4

 • Развива се писменото овладяване на английския език. Децата напредват, като в края на курса могат да пишат текст-съчинение до 150 думи;
 • Умението за слушане и четене с разбиране вече е на много добро ниво. Работа с допълнителна английска литература;
 • Силен акцент върху речевата продукция. Същността на комуникационния подход се заключва в поставянето на децата в близка до тях ситуация и общуване на смислени за тях теми;
 • Въвеждаме иновативни форми на съвместно обучение с децата от други групи – английски език, изкуства, театър и др;
 • Периодични занятия в Cloud стаята за СОУС – само-организирана учебна среда. Задаваме Големи въпроси, целящи да запалят детското въображение и да провокират истинския процес на откривателство;
 • Ролята на учителя се измества от фронтално активен преподавател към съветник и ръководител, който оставя място на децата сами да откриват и претворяват езика;
 • Програмата подпомага децата в усвояването на материала по английски в училище.

Live Beat е най-новият курс на Pearson от четири нива, която помага на учениците тийнейджъри  да развият концентрация и мотивация, за постигане на по-добри резултати от обучението. Предимствата спрямо други курсове са в следните посоки:

1. Богат мултимедиен материал

 • Англоговорящите тийнейджъри във видео блогове разискват теми, които са близки до интересите на учениците.
 • Работните клипове, граматика и анимации за произношение правят обучението ефективно и забавно.
 • Интерактивните модули eTexts и MyEnglishLab поддържат учениците съсредоточени.

2. Ефективна комуникация

 • Реалните ситуации на общуване помагат на учениците да изполват езика незабавно.
 • Внимателно построените уроци наблягат на писмена и устна комуникация.
 • Бързо усвояване чрез интерактивни клипове..

3. Проследяване на напредъка

 • Редовните преговори консолидират знанията на учениците
 • Подробен тестов пакет за оценка спомага за по-лесното отчитане напредъка на учениците

Но да не спираме дотук…

 • Възможност за получаване на сертификати Breakthrough или PTE General /Pearson Test of English/. Тестът се полага при желание и предварително записване;
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Английски – Live Beat 6-9 клас

Учебна година 2018 - 2019
Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Официално завършване: 26 май

Общ годишен хорариум
150 учебни часа х 45 минути.

Посещения седмично
2 пъти х 2.5 учебни часа

График:

Група 1: Live Beat 2 - понеделник и сряда от 9:00 до 11:00 ч.

Група 2: Live Beat 2  - вторник и четвъртък от 18:00 до 19:45 ч.

Възможност за сутрешни групи при желание.

Възможност за разсрочено плащане.

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

 

Цена/1 вноска

790 лв.

Цена/2 вноски

2 x 415 лв.

Цена/4 вноски

1 x 250 лв.
3 x 210 лв.