Логопед

Във Fusion Academy държим на цялостното развитие на децата и затова търсим непрекъснато добри специалисти, които работят по най-добрия начин с тях.

Такъв специалист е Красимира Стоянова – логопед, с дългогодишен опит, който освен с индивидуалните логопедични часове, допринася и за работата с младите актьори в Театралната школа към Fusion Academy.

Но може би много от вас се питат защо би имало детето ви нужда от логопед?

Логопедът е терапевт, осигуряващ обучение на децата в правилна артикулация на звуковете в речта, изгражда знания за езиковите структури, работи за богатството на езика и прилагането му в реални житейски ситуации. Усъвършенстването на говорната продукция е подходящо да стане в ранна възраст, докато грешните навици от детството не са се автоматизирали.

Това е от особена важност за социалните контакти на детето в училище и извън него.

Правилният говор предполага максимално добра връзка при общуването на децата, както с техните връстници, така и с възрастните.

Логопедичната работа по отношение на артикулацията на звуковете се отразява, както в устната, така и в писмената реч на децата в ранна училищна възраст. На по-късен етап от живота, изборът на професия се съобразява с възможностите за реализация в нея. Често, решаващи за този избор, са правилно произношение и добри комуникативни умения.

Кога е нужен логопед?

  • когато неправилно се произнася звук Р или се заменя с Л;
  • когато С, З, Ц звучат много близо до Ш, Ж, Ч;
  • когато при Л неправилно се събират устните и то звучи като У;
  • когато звучните съгласни се обеззвучават и В става Ф, Д става Т и т.н.
  • когато подезичната връзка е къса и не позволява на езика да заеме нужната позиция за правилно произношение на някои звукове;
  • когато зъбите не са подредени в правилни редици или има разстояние между тях;
  • когато горна и долна челюст не са в правилна позиция помежду си и това повлиява захапката;
  • когато се срещат трудности при четене и писане;
  • когато плавността на речта е нарушена, в определена степен;
  • когато нещо Ви притеснява и тревожи и искате да се консултирате и да зададете своите въпроси, не се колебайте, а го направете – за собствено успокоение и за доброто на своето дете, защото помощта е по-полезна, когато е получена навреме.

Логопедичните занятия носят удоволствие от динамичната, академична и творческа дейност, но най-вече – удовлетворение от постигнатото. Успехите се отразяват върху емоционално-психическото състояние на децата и това ги прави още по-уверени за постигане на следващи по-високи цели.

Красимира Стоянова ще се постарае да е максимално ползотворна логопедичната работа с малките и големи деца на Fusion Academy.