Немски език 7-10 г.

planetino

Програмата на курсa по немски език е специално разработена за деца в 1-4 клас, които изучават немски като чужд език. Разгръщаме иновативните методи на обучение, с които започваме в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Основна програма курс по английски език за деца и ученици 7-10 г.

 • Развива се писменото овладяване на немския език. Децата напредват, като в края на курса могат да пишат текст-съчинение от 80 до 150 думи
 • Активно развиваме уменията за слушане и четене с разбиране. Работа с допълнителна литература
 • Силен акцент върху речевата продукция. Същността на комуникационния подход се заключва в поставянето на децата в близка до тях ситуация и общуване на смислени за тях теми
 • Въвеждаме иновативни форми на съвместно обучение с децата от други групи – английски език, изкуства, театър и др.
 • Периодични занятия в Cloud стаята за СОУС – само-организирана учебна среда. Задаваме Големи въпроси, целящи да запалят детското въображение и да провокират истинския процес на откривателство;
 • Ролята на учителя се измества от фронтално активен преподавател към съветник и ръководител, който оставя място на децата сами да откриват и претворяват езика;
 • Учебната система Planetino за деца от от 7 до 12 години предлага всичко необходимо за обучението на съвременния тийнейджър, като поставя ясни, леснопостижими цели; стимулира развитието на умението говорене и свободното изразяване. Комплектът включва дигитализиран с реални теми и герои, много и разнообразни упражнения, песни, изкуство и др.

Програмата подпомага децата в усвояването на материала по немски език в училище.

Но да не спираме дотук…

 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Немски език 7-10 г.

Учебна година 2018 - 2019 г.

Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Група Ниво 2 - вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:30 ч.

Официално завършване: 26 май

1-2 клас
Общ хорариум: 90 учебни часа по 45 минути.
Посещения: 2 пъти седмично х 1.5 уч.ч.

На 1 вноска - 680 лв./ На 2 вноски - 2 х 360 лв. / На 4 вноски - 1х220 и 3х180 лв.

2-3 клас
Общ хорариум: 120 учебни часа по 45 минути.
Посещения: 2 пъти седмично х 2 уч.ч.

На 1 вноска - 710 лв./ На 2 вноски - 2х375 лв. / На 4 вноски - 1х220 и 3х190 лв.

3-4 клас
Общ хорариум: 150 учебни часа по 45 минути.
Посещения: 2 пъти седмично х 2.5 уч.ч.

На 1 вноска - 730 лв./ На 2 вноски - 2х385 лв. / На 4 вноски - 1х240 и 3х190 лв.

 

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/7-8 г.

680 лв.

Цена/8-9г.

710 лв.

Цена/9-10 г.

730 лв.