Немски език 11-14 г.

А11  А12  А21

А22  B12  B11

Програмата на курс по немски език – Beste Freunde е специално разработена за деца в 5-8 клас, които вече са изучавали немски език. Разгръщаме иновативните методи на обучение, с които започваме в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Програма на курса
Beste Freunde е една от най-добрите системи на Hueber, разработена от филолози и методисти, за преподаване на немски като чужд език. Тя развива и надгражда уменията на децата в четирите основни области на езиково усвояване:

 • Говорене
 • Четене с разбиране
 • Писане
 • Слушане

За малките ученици изучаването на немски език става обичано и желано занимание поради интересната тематика, методи и модулен дизайн на учебника. Главните акценти в системата са:

 • Атрактивност: началният модул предоставя на всеки един от младите герои преди и обобщава целите на комуникативното учене заедно
 • Гъвкавост: модулните страници в края включват културни изследвания, работа по проекти, преглед на граматиката, речник и задачи за повторение.
 • Мотивация: автентичното и приятно съдържания подпомагат децата във всеки модул
 • Лекота на ученето: уроците са структурирани като надграждане от малки стъпки – граматика, лексика фрази
 • Разнообразие: обучението е примесено с много игри и песни, които ще карат децата да се отпуснат и да се забавляват
 • Предложения за междупредметно преподаване
  Програмата подпомага децата в усвояването на материала по немски език в училище.
  Но да не спираме дотук…
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Немски език 11-14 г.

Учебна година 2018 - 2019 г.

Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Официално завършване: 26 май

Общ годишен хорариум
150 учебни часа х 45 минути.

Посещения седмично
2 пъти х 2.5 учебни часа

Възможност за разсрочено плащане.

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/1 вноска

790 лв.

Цена/2 вноски

2 x 415 лв.

Цена/4 вноски

1 x 250 лв. 3 x 210 лв.