Немски език – Предучилищна

download  12903_buyuk  images

Програмата на курс по немски език за деца е специално разработена за най-малките ученици на Fusion Academy, на възраст 4,5-6,5 год. Първите стъпки в ранното езиково обучение са истинско приключение и ние помагаме на децата да се потопят в него с много забава, игри и вдъхновение. Акцентът в обучението е не само усвояване на езика, но и изграждане на позитивно отношение на всяко дете към предмета, към преподавателя и най-вече към неговите съученици.

Какви знания и умения ще придобие вашето дете в курса по немски език?

В курса по немски език за деца 4,5-5,5 г. всяко дете се насърчава да учи езика чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

  • Първоначално, децата се учат да разбират и формулират думи и кратки изречения на различни теми като семейство, числа, цветове, дрехи и др.
  • Следва разбирането на песни и кратки истории
  • Упражненията за четене, писане и граматика, се въвеждат на по-късен етап;
  • За кратък период от време децата развиват своя езиков речник, така че са в състояние да пеят песни, да разбират кратки истории без никакви затруднения и образуват кратки изречения на основни теми

Как децата придобиват тези знания в курса по немски език?

С KIKUS – отлична система, създадена от Hueber за най-малките, децата ще поемат на вълнуващо приключение в света на немския език. Героите и историите ще бъдат негови приятели и помощници в изследването на това приказно пространство. Материалите могат да се използват както в клас, така и като домашна работа или съвместна работа с родителя. Последното има предимството, че съдържанието може да се повтори в къщи и да се затвърди.
Неписменият курс се основава на игровия принцип, като всеки учебник е разделен на теми. Те са декорирани в четири цвята и подканят детето да учи като рисува, оцветява, подрежда картинки, апликира и др.
Цялостната програма във всички курсове на Fusion Academy е обединена и от централната тема на годишното завършване. Периодични занятия ще позволят на децата от всички курсове да се срещат, опознават и сътрудничат взаимно в най-различни учебни формати – взаимно-обучителни уроци, учене чрез сътрудничество и обмяна на опит, проекти, игри и симулации.

Но да не спираме дотук…

  • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината.
  • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество.
  • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса.
  • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Немски език – Предучилищна

Учебна година 2018 - 2019 г.

Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Официално завършване: 26 май

Общ годишен хорариум
60 учебни часа х 45 минути

Посещения седмично
2 пъти х 1 учебен час

График: 

Kikus 1: понеделник и сряда от 19:30 до 20:15 ч.

Възможност за разсрочено плащане.

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/1 вноска

550 лв.

Цена/2 вноски

2 x 290 лв.

Цена/4 вноски

1 x 190 лв. 3 x 140 лв.