Английски – Предучилищна

Курс по английски език за деца 4,5-5,5 г. – PreSchool 1

 

 

Какво е Genki English?

genki english fusion academy2Genki English е иновативна методика за креативно обучение по английски език на деца и начинаещи, чийто майчин език не е английски. Програмата е специално разработена за чужденци и е изключително подходяща за деца от предучилищна възраст до ученици в трети клас /4-10 г./

Нейната цел е да им даде „същността” на езика от която имат нужда, за да започнат да общуват на английски. Език се учи най-добре, когато общуваме в ежедневието си на този език, а не когато наизустяваме думи и фрази.

С какво се различава от другите методи за преподаване на английски език за деца?

Всъщност, “Genki” означава „изпълнен с живот”, а самата програма е изключително практически насочена. Тъй като изначално е създадена за обучение на чужденци, структурата й е много достъпна. Цялата сложност на чуждия език е представена в един стегнат, концентриран, но простичък модел на надграждане.

В педагогиката различаваме два процеса – учене и усвояване, които често може да не са свързани. Особено в ранните години /4-10/ най-важно е усвояването. Genki English се различава с това, че не натоварва учениците психически. Програмата е много жизнена, в нея липсва излишна или утежняваща информация при изучаването на чужд език. Системата ускорява усвояването като възпитава усет и инстинкт към езика. Това е изключително ценно за тези, които ще продължат в по-горните нива на обучение.

В Genki English има заложени много взаимодействия между учащите. Езикът се практикува още от първия урок, а това е много важно. Освен това самият софтуер е много атрактивен за децата. Има детайли, които те обожават. А най-хубавото е, че когато чакат с нетърпение да чуят някоя песен или да видят някой урок, те са много концентрирани и заучават материала с лекота. Музиката към уроците също е завладяваща, така децата научават изключително много чрез песните.

Методиката на Genki всъщност може да се прилага за всеки език, а не само за английския. Главен акцент в системата е учениците да мислят сами, да са активни, да взимат решения. В днешно време съществуват широкоразпространени методики, водещи до възпитаването на ученици, които говорят и мислят по инерция, които наизустяват и възпроизвеждат материал без да влагат себе си в това. Това е в противоречие с комуникативния подход в усвояването на езика.

В Genki English това се преодолява много лесно, тъй като силно интерактивната програма провокира енергичност и жизненост в децата по време на урок, създава им чувство на радост. Наблюдаваните резултати са, че децата обожават часовете по английски, чувстват се уверени в знанията си и в умението си да общуват, тъй като създават усет към езика.

Какво включва програмата за обучение?

Учебното съдържание покрива нива на A1- A2 по Европейската езикова рамка. За деца на възраст 4-10 г. тези нива са напълно достатъчни, за да могат да общуват свободно с други англоговорящи. Програмата включва много практика, а упражненията за четене и писане, напълно в духа на цялата система, също са много интересни и следват най-прекия път към овладяване на езика. И не на последно място, нашите занятия включват много усмивки, смях и забавление.

Но да не спираме дотук…

 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината.
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество.
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса.
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.

Повече за Genki English можете да прочетете в интервюто с нашия преподавател Ирина Мацанова – интервю.

 

Курс по английски език за деца 5,5-6,5 г. -

PreSchool 2

курс по английски език за деца - my-little-island2Програмата на курса по английски език PreSchool 2 е специално разработен устен курс за деца в предучилищна възраст. Първите стъпки в ранно-езиковото обучение са истинско приключение, а ние помагаме на децата да се подготвят за важния момент на започване на училище. Акцентът в обучението е не само усвояване на езика, но и изграждане на позитивно отношение на всяко дете към предмета, към преподавателя и най-вече към неговите съученици.

Какви знания и умения ще придобие вашето дете в курса по английски език?

Всяко дете се насърчава да учи езика чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

 • Първоначално, децата се учат да разбират и формулират думи и кратки изречения на различни теми;
 • Следва разбирането на песни и кратки истории;
 • Упражненията за четене, писане и граматика, се въвеждат на по-късен етап;
 • За кратък период от време децата развиват своя езиков речник, така че са в състояние да пеят песни, да водят елементарни разговори и да разбират кратки истории без никакви затруднения.

Как децата придобиват тези знания в курса по английски език PreSchool 2?

Системата на Pearson Longman “My little Island-2” е предназначена да поведе всяко малко дете на вълнуващо приключение в света на английския език. Героите и историите ще бъдат негови приятели и помощници в изследването на това приказно пространство.

Цялостната програма във всички курсове на Fusion Academy е обединена и от централната тема на годишното завършване. Периодични занятия ще позволят на децата от всички курсове да се срещат, опознават и сътрудничат взаимно в най-различни учебни формати – взаимно-обучителни уроци, учене чрез сътрудничество и обмяна на опит, проекти, игри и симулации.

Но да не спираме дотук…

 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички деца от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината.
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици - Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество.
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса.
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на детето и срочни доклади.
Английски – Предучилищна

Учебна година 2018 - 2019 г.
Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

График:

PreSchool 1

Понеделник и сряда: 17:00-17:45 ч.
Вторник и четвъртък: 18:00-18:45 ч.

PreSchool 2

Понеделник и сряда: 18:45-19:30 ч.
Вторник и четвъртък: 18:45-19:30 ч.

Възможност и за сутрешни групи

Официално завършване: 26 май

Общ годишен хорариум
60 учебни часа х 45 минути

Посещения седмично
2 пъти х 1 учебен час

Възможност за разсрочено плащане.

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

Цена/1 вноска

550 лв.

Цена/2 вноски

2 x 290 лв.

Цена/4 вноски

1 x 190 лв. 3 x 140 лв.