Английски – Сертификатни курсове тийнейджъри

Ниво: PTE 1 / Elementary (A2)

Време на изпита: 1 ч. 35 мин.

За кого е предназначен?

Тестът е за учащи с начални познания по английски език, достатъчни за справянето им със ежедневни, социални и пътнически ситуации.

Участниците ще трябва да могат да разбират много кратка и проста информация, да се изразяват кратко говоримо и писмено.

Структура на теста

Тестът се състои от две части – писмена и говорима. Писменият тест е разделен на девет задачи, които са свързани в обща тема. При ниво A1 Foundation темата обикновено е свързана с познати рутинни дейности като например дома, пазаруване и др.

Секция Умение Описание
 1  Слушане  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 2  Слушане и писане  диктовка
 3  Слушане  тест, попълване на записки
 4  Четене  попълване на дупки – 3 възможности
 5  Четене  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 6  Четене  отворен въпрос
 7  Четене  текст, попълване на записки
 8  Писане  писане на кореспонденция(30-50 думи)
 9  Писане  писане на текст (50-80 думи)

Устен тест – 5 мин.

Устният тест представлява общуване между участника и събеседник за определено време. Тестът се състои от 3 секции.

1. Поддържане на монолог

2. Описание на картина

3. Ролева игра

Ниво: PTE 2 / Intermediate (B1)

Време на изпита: 1 ч. 35 мин.

За кого е предназначен?

Тестът е за учащи със средни познания по английски език за практическа употреба в сферата на ученето, работата, пътуванията и др.

Участниците ще трябва да могат да разбират и да се изразяват писмено и говоримо относни идеи, чувства, мнения и общи действия за ежедневни ситуации.

Структура на теста

Тестът се състои от две части - писмена и говорима. Писменият тест е разделен на девет задачи, които са свързани в обща тема. При ниво Intermediate (B1) темата обикновено е свързана с познати рутинни дейности като например дома, пазаруване и др.

Секция Умение Описание
 1  Слушане  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 2  Слушане и писане  диктовка
 3  Слушане  тест, попълване на записки
 4  Четене  попълване на дупки - 3 възможности
 5  Четене  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 6  Четене  отворен въпрос
 7  Четене  текст, попълване на записки
 8  Писане  писане на кореспонденция(70-90 думи)
 9  Писане  писане на текст (100-150 думи)

Устен тест - 7 мин.

Устният тест представлява общуване между участника и събеседник за определено време. Тестът се състои от 4 секции.

1. Поддържане на монолог

2. Дискусия

3. Описание на картина

4. Ролева игра

Ниво: PTE 3 / Upper Intermediate (B2)

Време на изпита: 2 ч.

За кого е предназначен?

Тестът е за учащи със средни познания по английски език за практическа употреба в сферата на ученето, работата, пътуванията и др.

Участниците ще трябва да могат да разбират и да се изразяват писмено и говоримо относни идеи, чувства, мнения и общи действия за ежедневни ситуации.

Структура на теста

Тестът се състои от две части - писмена и говорима. Писменият тест е разделен на девет задачи, които са свързани в обща тема. При ниво Upper Intermediate (B2) темата обикновено е свързана с познати рутинни дейности като например дома, пазаруване и др.

Секция Умение Описание
 1  Слушане  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 2  Слушане и писане  диктовка
 3  Слушане  тест, попълване на записки
 4  Четене  попълване на дупки - 3 възможности
 5  Четене  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 6  Четене  отворен въпрос
 7  Четене  текст, попълване на записки
 8  Писане  писане на кореспонденция(70-90 думи)
 9  Писане  писане на текст (100-150 думи)

Устен тест - 7 мин.

Устният тест представлява общуване между участника и събеседник за определено време. Тестът се състои от 4 секции.

1. Поддържане на монолог

2. Дискусия

3. Описание на картина

4. Ролева игра

Ниво: PTE 4 / Advanced (C1)

Време на изпита: 2 ч. 30 мин.

За кого е предназначен?

Тестът е за кандидати за висше образование в англоговорящи институции и/или желаещи да демонстрират напреднали познания по английски за социални, академични или  професионални цели.

Участниците ще трябва да могат да разбират явния и скрития смисъл на широка гама от сложна, писмена и говорима комуникация в социален, академични и професионални контекст, както и да изразяват опит, мнения и нагласи точно, подходящо, гъвкаво и ефективно в писмена и говорима форма.

Структура на теста

Тестът се състои от две части - писмена и говорима. Писменият тест е разделен на девет задачи, които са свързани в обща тема. Тук темата обикновено е абстрактна, например глобални проблеми като замърсяване и опазване на околната среда.

Секция Умение Описание
 1  Слушане  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 2  Слушане и писане  диктовка
 3  Слушане  тест, попълване на записки
 4  Четене  попълване на дупки - 3 възможности
 5  Четене  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 6  Четене  отворен въпрос
 7  Четене  текст, попълване на записки
 8  Писане  писане на кореспонденция(120-150 думи)
 9  Писане  писане на текст (200-250 думи)

Устен тест - 8 мин.

Устният тест представлява общуване между участника и събеседник за определено време. Тестът се състои от 4 секции.

1. Поддържане на монолог

2. Дискусия

3. Описание на картина

4. Ролева игра

Ниво: PTE 5 / Proficient (C2)

Време на изпита: 2 ч. 30 мин.

За кого е предназначен?

Тестът е за кандидати за висше образование в англоговорящи институции и/или желаещи да демонстрират отлични познания по английски за социални, академични или  професионални цели.

Участниците ще трябва да могат да разбират заявените и незиказаните функии, явния и скрития смисъл на съдържанието от сложна, писмена и говорима комуникация в социален, академични и професионални контекст, както и да се изразяват на писмено и говоримо, ефективно, с висока степен на точност, уместно и със стил.

Структура на теста

Тестът се състои от две части - писмена и говорима. Писменият тест е разделен на девет задачи, които са свързани в обща тема. Тук темата обикновено е абстрактна, например глобални проблеми като замърсяване и опазване на околната среда.

Писмен тест - 2ч. и 55 мин.

Секция Умение Описание
 1  Слушане  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 2  Слушане и писане  диктовка
 3  Слушане  тест, попълване на записки
 4  Четене  попълване на дупки - 3 възможности
 5  Четене  графичен мултипъл чойс с 3 възможности
 6  Четене  отворен въпрос
 7  Четене  текст, попълване на записки
 8  Писане  писане на кореспонденция(150-200 думи)
 9  Писане  писане на текст (250-300 думи)

Устен тест - 8 мин.

Устният тест представлява общуване между участника и събеседник за определено време. Тестът се състои от 4 секции.

1. Поддържане на монолог

2. Дискусия

3. Описание на картина

4. Ролева игра

Английски – Сертификатни курсове тийнейджъри

Учебна година 2018 - 2019 г.
Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Официално завършване: 26 май

PTE 1 - 2 - 3
Общ годишен хорариум

165 учебни часа х 45 минути.

Посещения седмично
2 пъти х 2.5 учебни часа

PTE 4 - 5
Общ годишен хорариум

215 учебни часа х 45 минути.

Посещения седмично
2 пъти х 3 учебни часа

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy