Сертификатни курсове – възрастни

Сертификатни курсове – подготовка за IELTS. 

IELTS е един от двата най-популярни и изисквани теста в световен мащаб, признат от университети и работодатели – приблизително 6000 институции в над 135 държави. С повече от два милиона кандидати годишно, IELTS удостоверява знанията на издържалите теста до две години след полагането му.  Изпитът се състои от два модула:

 • Academic – академичният модул е предназначен за хора, които биха искали да кандидатстват за образование в англоговоряща страна или курсове, провеждани на английски.
 • General – е основен модул за хора, които биха искали да работят в англоговоряща страна или компания.

Самият изпит има за цел да провери уменията на кандидатите в четирите езикови области – Слушане, Четене, Писане и Говорене. Слушане и Говорене са еднакви и за двата модула, докато Писане и Четене са с по-специални изисквания за академичния модул. Времето за изпита е около 2 часа и 45 минути, което го прави по-кратък вариант на алтернативния TOEFL.

Оценките са базирани на точкова система от 0 до 9, като повечето университети изискват резултат, надвишаващ 7,5.

Как ще ви подготвим за IELTS?

 • Първо проверяваме вашето ниво и подбираме подходящ учебник
 • Работим по формата на самия тест – граматика и лексика, необходими за изпита
 • Изработване на стратегия за изпита
 • Домашни задания, работа за време
 • И накрая – решаването на IELTS тестове –идентични със самия изпит

Важно е да се знае, че продължителността на курса варира според темпото Ви на работа. При нужда се акцентира допълнително на модули, в които имате дефицити, като курсът приключва когато демонстрирате постигане на желания резултат.

Таксата за изпита не е включена в обучителния курс. Датите и таксите за изпитите IELTS са публикувани на официалната страница ТУК.

TOEFL е най-масово приеманият тест по английски за чужденци език в света. Повече от 9000 колежи, университети и лицензирани агенции в 130 държави приемат TOEFL резултати, включително 100-те топ университета. Изпращайки TOEFL резултата си в избрания от Вас университет, Вие доказвате, че сте готов за академичен успех.

Подобно на IELTS, TOEFL iBT тества четирите езикови умения: говорене, слушане, четене и писане. Тестът проверява способността на кандидатите да използват и разбират английски език на университетско ниво. Internet-Based TOEFL съдържа четири секции:

 • Четене (Reading) – от 60 до 80 минути
 • Слушане (Listening) – от 60 до 90 минути
 • Почивка – 10 минути
 • Говорене (Speaking) - 20 минути
 • Писане (Writing) – 2 задачи - 30 и 20минути - общо 50 минути

Продължителността на теста е около 4 часа, а максималният резултат е 120 точки. Сертификатът е с валидност 2 години, като повечето висши учебни заведения изискват минимум 80 т. за прием в бакалавърска програма.

Как ще ви подготвим за TOEFL?

 • Проверка на нивото
 • Задълбочена работа с граматика и лексика
 • Запознаване и работа по формата на теста
 • Овладяване на специфични умения за решаването му – специфични конструкции, работа за време и др.
 • Изработване на стратегия за изпита
 • Домашни задания, работа за време
 • Практика - решаване на примерни TOEFL тестове

Важно е да се знае, че продължителността на курса варира според темпото Ви на работа. При нужда се акцентира допълнително на модули, в които имате дефицити, като курсът приключва когато демонстрирате постигане на желания резултат.

Таксата за изпита не е включена в обучителния курс.

Дати и такси
Изпитът обикновено се провежда в петък или събота, като точните дати се обявяват около 3 месеца предварително на https://www.ets.org.
Международната таксата за изпита е 215 щатски долара, като допълнително се заплащат 25 лв. регистрационна такса. В цената се включва изпращането на официални резултати до 4 университета, посочени при регистрацията.

Регистрация
за изпита TOEFL се извършва онлайн на https://www.ets.org или директно в един от изпитните центрове в страната. Може да се регистрирате най-рано 2 месеца преди изпитната дата, а най-късно 7 дни преди изпита. Късната регистрация е до 3 дни преди датата на изпита, като има и допълнителна такса от 35 $.

Очаквайте скоро...