Английски – Speakout 9-12 клас

курс по английски за ученици - speakout-intermediate

Курс по английски за ученици – SPEAKOUT Intermediate: 9-10 клас

SPEAKOUT е най-новата учебна система с пълен комплект от нива от Starter до Advanced, използваща автентични видео материали на BBC. Програмата на курса по английски е предназначена за ученици в 9 и 10 клас, които вече са изучавали английски език.

Към всеки модул има специално разработен видео урок и наживо заснети интервюта с хора в реални ситуации, което поставя изучаващите езика в максимално близка до ежедневието обстановка.

Курсът SPEAKOUT следва и развива иновативните методи на обучение, които намират широко приложение в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Основна програма на курс по английски за ученици – SPEAKOUT Intermediate

 • Развива балансирано всички езикови умения: четене, писане, слушане и говорене;
 • Използва иновативни форми на съвместно обучение и сътрудничество.;
 • Периодични занятия за развитие на креативността – групова работа по създаване на проекти в само-организирана учебна среда.

Но да не спираме дотук…

 • Възможност за получаване на сертификати PTE General 3 /Pearson Test of English/. Тестът се полага при желание и предварително записване;
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички ученици от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици – Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на ученика и срочни доклади.

курс по английски за ученици - speakout-upper-intermediate

Курс по английски за ученици - SPEAKOUT Upper Intermediate: 10-11 клас

SPEAKOUT е най-новата учебна система с пълен комплект от нива от Starter до Advanced, използваща автентични видео материали на BBC. Програмата на курса е предназначена за ученици в 10 и 11 клас, които вече са изучавали английски език.

Към всеки модул има специално разработен видео урок и наживо заснети интервюта с хора в реални ситуации, което поставя изучаващите езика в максимално близка до ежедневието обстановка.

Курсът SPEAKOUT следва и развива иновативните методи на обучение, които намират широко приложение в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Основна програма SPEAKOUT Upper Intermediate

 • Развива балансирано всички езикови умения: четене, писане, слушане и говорене;
 • Използва иновативни форми на съвместно обучение и сътрудничество.;
 • Периодични занятия за развитие на креативността - групова работа по създаване на проекти в само-организирана учебна среда.

Но да не спираме дотук…

 • Възможност за получаване на сертификати PTE General 4 . Тестът се полага при желание и предварително записване;
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички ученици от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици - Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на ученика и срочни доклади.

курс по английски за ученици - speakout-advanced

Курс по английски за ученици - SPEAKOUT Advanced: 11-12 клас

SPEAKOUT е най-новата учебна система с пълен комплект от нива от Starter до Advanced, използваща автентични видео материали на BBC. Програмата на курса е предназначена за ученици в 11 и 12 клас, които вече са изучавали английски език.

Към всеки модул има специално разработен видео урок и наживо заснети интервюта с хора в реални ситуации, което поставя изучаващите езика в максимално близка до ежедневието обстановка.

Курсът SPEAKOUT следва и развива иновативните методи на обучение, които намират широко приложение в по-ранните курсове като: съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично /креативно/ обучение, игри и симулации и мн. др.

Основна програма SPEAKOUT Advanced

 • Развива балансирано всички езикови умения: четене, писане, слушане и говорене;
 • Използва иновативни форми на съвместно обучение и сътрудничество.;
 • Периодични занятия за развитие на креативността - групова работа по създаване на проекти в само-организирана учебна среда.

Но да не спираме дотук…

 • Възможност за получаване на сертификати PTE General 5 или PTE Academic. Тестът се полага при желание и предварително записване;
 • Тържество за завършване на випуска – по традиция, в края на учебната година, всички ученици от Fusion Academy поставят на сцена гала представление, което е кулминация на техния труд през годината;
 • Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение – в духа на най-новите тенденции в образованието за конструктивистко учене, Fusion Academy предлага авангардни формати за всички ученици - Креативно пространство СОУС /само-организирана учебна среда/, в което децата от всички курсове, целогодишно ще изследват заедно теми и ще създават проекти чрез откривателство, опит и сътрудничество;
 • Дни на отворените врати – занятия, на които децата демонстрират усвоените знания и умения в курса;
 • Постоянна обратна връзка с родителите – родителски срещи, електронна комуникация, отворени уроци, достъп до портфолиото на ученика и срочни доклади.
Английски – Speakout 9-12 клас

Учебна година 2018 - 2019 г.
Начало: 2/3 октомври
Край: 24/25 май

Официално завършване: 26 май

Общ годишен хорариум
150 учебни часа х 45 минути

Посещения седмично сутрин или следобед
2 пъти х 2.5 учебни часа

Възможност за разсрочено плащане.

За повече информация: 0883 363 777

Oбщи условия на обучение във Fusion Academy 

 

Цена/1 вноска

790 лв.

Цена/2 вноски

2 x 415 лв.

Цена/4 вноски

1 x 250 лв.
3 x 210 лв.