Езици деца

Fusion Academy организира курсове по английски език, немски език и испански език за деца в предучилищна възраст и ученици от 1 до 12 клас. Обучението се провежда в малки групи, за по-добро усвояване на езика. Езиковата школа разполага с модерна и просторна база. Материалът се усвоява чрез иновативни начини за преподаване на чужди езици.

Школа по английски език за деца 4,5-5,5 г. В курсовете за най-малките се учи чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

Курс по английски език за деца в 1 и 2 клас. Иновативни методи на обучение, развитие на способността за асоциативно мислене и желанието за откривателство.

Курсове по английски език за деца в 5 и 6 клас. Системата Live Beat се състои се от четири нива, които помагат на учениците да развият концентрация и мотивация, за постигане на по-добри резултати от обучението.

Езикови курсове по английски език за ученици в 9 и 10 клас. Съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, креативно обучение, игри и симулации.

Курсове за тийнейджъри с начални познания по английски език. Усвояват се знания за справяне с ежедневни ситуации.

Курс по Немски език за деца на възраст 4,5-6,5 год. Всяко дете се насърчава да учи езика чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

Немски език за деца 1-4 клас. Съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично обучение, игри и симулации.

Немски език за деца 5-8 клас. Системата предлага атрактивност, гъвкавост, лекота на ученето в малки групи. Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение.

Немски език за тийнейджъри 15-18 г. Обучение, насочено към по-голяма задълбоченост на материала, мотивация и учене чрез опит. Часовете по немски език балансирано развиват уменията: четене, писане, слушане и говорене.

Международно признат сертификат по немски език

Програмата на курсa по испански език е специално разработена за деца в 1-4 клас, които изучават испанския като чужд език.

Обучението по испански език е насочено към ученици 5-8 клас. Уроци, включващи в себе си иновативност, лекота на учене в малки групи и творчество.

Испански език за тийнейжъри от 9 до 12 клас. Обучението предоставя възможност да откриват пред себе си нови хоризонти с учене чрез опит, симулации, концентрация и креативно мислене.