Испански език

Курсовете по испански език са приключение, което не се забравя лесно. Обученията са насочени към деца и тийнейджъри от 1 до 12 клас. Уроците са изцяло разработени към учениците, изучаващи испански като чужд език. Материалът е предоставен чрез иновативни начини, учене чрез опит и изграждане на креативно мислене.

Програмата на курсa по испански език е специално разработена за деца в 1-4 клас, които изучават испанския като чужд език.

Обучението по испански език е насочено към ученици 5-8 клас. Уроци, включващи в себе си иновативност, лекота на учене в малки групи и творчество.

Испански език за тийнейжъри от 9 до 12 клас. Обучението предоставя възможност да откриват пред себе си нови хоризонти с учене чрез опит, симулации, концентрация и креативно мислене.