Немски език

Езиковите ни курсове по немски език са едно по-различно виждане към този език. Уроците са насочени към деца в предучилищна възраст и ученици от 1 до 12 клас. Системата ни за обучение включва иновативни методи, учене чрез опит, креативно мислене и игри. За тийнейджърите предлагаме и сертификатни курсове по немски език.

Курс по Немски език за деца на възраст 4,5-6,5 год. Всяко дете се насърчава да учи езика чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

Немски език за деца 1-4 клас. Съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично обучение, игри и симулации.

Немски език за деца 5-8 клас. Системата предлага атрактивност, гъвкавост, лекота на ученето в малки групи. Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение.

Немски език за тийнейджъри 15-18 г. Обучение, насочено към по-голяма задълбоченост на материала, мотивация и учене чрез опит. Часовете по немски език балансирано развиват уменията: четене, писане, слушане и говорене.

Международно признат сертификат по немски език