Езици Възрастни

Fusion Academy организира курсове по английски език, немски език и испански език за възрастни и за фирми. Обучението се провежда в малки групи, за по-добро усвояване на езика. Езиковата школа разполага с модерна и просторна база. Материалът се усвоява чрез иновативни начини за преподаване на чужди езици. Всички нива от А1 до С1. Подготовка за сертификати - TOEFL, IELTS, Cambridge PTE, TestDaF. Бизнес английски и професионален курс по International tourism.

Обучението е насочено към възрастни, които имат начални познания по английски език или предварителна подготовка. Учене чрез ролеви игри, стратегии, фото материали и реални ситуации.

Курсът по бизнес английски е за хора, работещи в бизнес средата. Часовете насърчават критичното и обективното мислене, разрешаване на бизнес сценарии и бизнес кореспонденция.

Английски език в областта на туризма. Обучението подобрява професионалната комуникация и предложенията за стратегии на поведение при определени ситуации.

Курсове изцяло насочени към подготовка за сертификатите IELTS, TOEFL и PTE Academic.

Курсът по немски език е предназначен за възрастни с различни познания по езика - начални или напреднали. Уроците по немски език за възрастни развиват четене, писане, слушане и говорене.

Курсът по испански език е насочен към всеки несигурен в знанията си или иска да ги усъвършенства. Обучение чрез стратегии, ролеви игри, фото материали и реални ситуации.