Fusion в корпоративните услуги

Мисия

Във Fusion Academy си поставяме високата мисия да подкрепим всички екипи за пълна изява на креативността чрез сътрудничество, за изграждане на висококачествено пространство за обитаване, което да допринесе за култивиране на коренно нова нагласа и отношение на служителите към него, към компанията и към работата като цяло.

Методи и инструментариум

В работата си имплементираме качествено нов подход към изграждането на екипи и качествена работна среда: сплотяване чрез изкуство.

Всички тиймбилдинги, които организираме, се реализират чрез групово творчество, което се базира на различни видове изкуства – изящни, приложни, сценични. При правилно ръководене и в добре подготвена среда, се постигат успешно следните цели:

 • Провокиране на нов тип комуникация между членовете на екипа;
 • Стимулиране на групова креативност;
 • Обединяване и хармонично взаимодействие на служители, екипи, ръководство;
 • Изграждане на иновативно и вдъхновяващо работно пространство и ангажираност на служителите към него.

Чрез изкуството с лекота се постигат всички стандартни цели на тиймбилдингите. Различното в нашите тиймбилдинги е, че благодарение на нашия богат опит ние можем да ги превърнем в инструмент за комуникация към служителите на:

 • Фирмена култура;
 • Нова корпоративна идентичност;
 • Нови цели;
 • Различни вътрешни или външни проекти.

Всеки тиймбилдинг е уникален и напълно съобразен с типа компания, служителите, които работят в нея и с целите, които се поставят.

Разделяме тиймбилдинг форматите на няколко основни категории:

Избрахме съвместното творчество поради няколко много важни причини:

 • Изкуството изначално пробужда порив към красота и хармония у всеки, независимо от сферата, в която работи;
 • Изкуството преодолява разделението. То премахва категориите „правилно“ и „грешно“ и ни помага да обединим разностранните си таланти;
 • Груповата работа установява нови нива на комуникация, които създават естествени условия за развитие на креативността;
 • Споделеното преживяване и чувството за успех води до радост от сътрудничеството. Създава се атмосфера на приемане и толерантност;
 • Трансферът на умения, знания и взаимоотношения, достигнати по време на тиймбилдинга, повишават удовлетвореността и благосъстоянието както на единицата, така и на екипа и компанията като цяло.